Rozstrzygniecie Ogólnopolskiego Konkursu Medi@stery | Wydział Nauk Społecznych

Rozstrzygniecie Ogólnopolskiego Konkursu Medi@stery

Rozstrzygnięto IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery. Pierwsze miejsce zajęła Joanna Grzechnik z pracą pt. „Rola nowych mediów w aktywizacji społeczności lokalnej na przykładzie ruchów miejskich w Krakowie. Studium przypadku: Krakowski Alarm Smogowy” z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uroczysta Gala wręczenia nagród odbędzie się 13 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 w Sali Teatralnej budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego (budynek przy nowej siedzibie Rektoratu) Uniwersytetu Gdańskiego.

Ogólnopolski Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery to pierwszy w Polsce konkurs skierowany do absolwentów kierunków dziennikarskich, którzy w swoich rozprawach zajmują się problematyką medioznawczą. Organizatorem i inicjatorem Konkursu jest kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytetu Gdańskiego. W tym roku odbyła się czwarta edycja, na którą spłynęły prace z niemal wszystkich ośrodków akademickich, kształcących przyszłych dziennikarzy.

Pierwszą nagrodę przyznano pani Joannie Grzechnik (Uniwersytet Jagielloński) za pracę: „Rola nowych mediów w aktywizacji społeczności lokalnej na przykładzie ruchów miejskich w Krakowie. Studium przypadku: Krakowski Alarm Smogowy” napisaną pod kierunkiem dr hab. Marii Magoskiej. Drugie miejsce zajął pan Krzysztof Grządzielski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) za pracę: „Radio Emaus jako przykład medium lokalnego o profilu społeczno-religijnym” napisaną pod kierunkiem prof. Ryszarda Kowalczyka. Trzecie miejsce zajęła pani Klaudia Kamieniarz (Uniwersytet Warszawski) za pracę: „Wieczorne programy informacyjne w głównych kanałach telewizyjnych w Polsce. Analiza porównawcza zawartości w I kwartale 2017 r.” napisaną pod kierunkiem prof. Alicji Jaskierni.

Prace oceniła Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. dra hab. Wiktora Peplińskiego. W skład Kapituły weszli wybitni medioznawcy z uczelni wyższych całej Polski. Przy ocenie prac brano pod uwagę ich oryginalność i zawartość merytoryczną oraz możliwości praktycznego wykorzystania.

Medi@stery mają inspirować młodych twórców do dalszego rozwoju – zarówno na niwie praktyki zawodowej, jak i pracy naukowej. Jak twierdzą inicjatorki Konkursu – dr Małgorzata Łosiewicz oraz prof. UG dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska z Uniwersytetu Gdańskiego – istotą wydarzenia jest zachęcenie laureatów do wykorzystania zdobytej na studiach wiedzy w świecie mediów, zarówno jeśli zechcą być ich praktykami, badaczami czy też komentatorami.

Nazwa Konkursu jest symboliczna – pozytywna ocena jakości prac młodych badaczy to przepustka do wyruszenia z portu, wypłynięcia na szerokie wody i odkrywania medialno-naukowego świata.

Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

 

Więcej informacji na stronie konkursu: www.mediastery.ug.edu.pl

baner

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 9 kwietnia 2018 roku, 12:35