„European Journal of Transformation Studies" | Wydział Nauk Społecznych

„European Journal of Transformation Studies"

logo

„European Journal of Transformation Studies" jest periodykiem, którego współwydawcą jest Instytut Politologii UG.

Czasopismo znalazło się na liście Emerging Sources Citation Index

w ramach Web of Science. Gratulujemy !

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=transformation

Redaktor naczelny:   prof. UG, dr hab. Arkadiusz Modrzejewski

Punktacja MNiSW  -  4 pkt

https://europeourhouse.weebly.com/ejts.html

wns.ug.edu.pl/media/aktualnosci/42494/european_journal_transformation_studies_na_liscie_erih_plus

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Krystyna Kowalkowska
Treść wprowadzona przez: Krystyna Kowalkowska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 19 stycznia 2018 roku, 8:32