fbpx INNOWACJE NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ – WYMIANA POLSKO-IZRAELSKA NA UG | Wydział Nauk Społecznych

INNOWACJE NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ – WYMIANA POLSKO-IZRAELSKA NA UG | Wydział Nauk Społecznych

INNOWACJE NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ – WYMIANA POLSKO-IZRAELSKA NA UG

Fot. Iga ParadaFot. Iga Parada

W dniach 6-7 listopada 2016 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz w Europejskim Centrum Solidarności już po raz szósty będą odbywać się polsko-izraelskie warsztaty, w której 30-tu polskich i izraelskich studentów i studentek weźmie udział w Innocampie – czyli innowacyjnym i intensywnym obozie,  w czasie którego Uczestnicy i Uczestniczki poznają narzędzia wspierania ekonomii społecznej i w ciągu 30 godzin zaproponują rozwiązania konkretnego problemu społecznego (tzw. Challenge – wyzwania). Rozwiązania to będą oceniane przez kompetentnych sędziów, którzy zdecydują o ewentualnym wdrożeniu tego rozwiązania w Gdańsku. Gościem specjalnym warsztatów będzie Wiceambasador Izraela w Warszawie Ruth Cohen-Dar.

Wymiana polsko-izraelska odbywa się w ramach projektu "Liderzy Demokracji" i ma na celu przeprowadzenie wizyty studyjnej dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych, liderów społecznych oraz młodych profesjonalistów z obszaru stosunków międzynarodowych i dyplomacji publicznej z Izraela w Polsce. Ich celem jest lepsze poznanie polskiej historii i kultury, w szczególności w zakresie zaangażowania Polski na rzecz demokracji, tworzenia społeczeństwa obywatelskiego i rozwijania dialogu międzykulturowego.

Ideą projektu jest przede wszystkim umożliwienie nawiązania kontaktów między przedstawicielami środowisk opiniotwórczych, liderów i liderek społecznych i młodych profesjonalistów z Polski i Izraela oraz poznanie się wzajemnie i swoich kompetencji w stopniu umożliwiającym dalsze współdziałanie dla rozwoju obu Państw oraz ich współpracy zarówno na szczeblu oficjalnym jak i obywatelskim. A także nawiązanie dialogu w celu  przełamywania wzajemnych stereotypów i uprzedzeń na rzecz tworzenia wspólnej przyszłości.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, a bezpośrednimi organizatorami Innocampu jest Fundacja Żywy Most i Wydział Nauk Społecznych UG.

Kontakt:

dr Natasza Kosakowska-Berezecka, Zakład Psychologii Międzykulturowej i Rodzaju

natasza.kosakowska@ug.edu.pl

+48605760627

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 3 listopada 2016 roku, 8:14