fbpx Dr hab. Maria Kaźmierczak, profesor nadzwyczajna z Instytutu Psychologii UG laureatką tegorocznej Nagrody Teofrasta za najlepsze naukową książkę psychologiczną. | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Dr hab. Maria Kaźmierczak, profesor nadzwyczajna z Instytutu Psychologii UG laureatką tegorocznej Nagrody Teofrasta za najlepsze naukową książkę psychologiczną.

Dr hab. Maria Kaźmierczak, profesor nadzwyczajna z Instytutu Psychologii UG laureatką tegorocznej Nagrody Teofrasta za najlepsze naukową książkę psychologiczną.

Nagroda Teofrasta ustanowiona i przyznawana jest przez redakcję magazynu „Charaktery” od 2009 roku. Wyróżnienie przyznawane jest książkom naukowym i popularnonaukowym polskich autorów, które poświęcone są psychologii i wnoszące istotny wkład w rozwój i promocję tej nauki.

W roku 2016 najlepszą książką naukową została praca Oblicza empatii w procesie adaptacji do rodzicielstwa Marii Kaźmierczak z Uniwersytetu Gdańskiego, o której w czasie laudacji prof. Janusz Trempała z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy powiedział: „Nie znam w aktualnej literaturze polskiej zbyt wielu opracowań, w których znajdujemy równie kompetentny przegląd publikowanych współcześnie poglądów i wyników badań empirycznych nad rodzicielstwem jako zmianą życiową, funkcjonowaniem par i osobowościowymi uwarunkowaniami adaptacji do rodzicielstwa. Zaawansowana statystycznie analiza zgromadzonych danych dowiodła, że empatia rodziców jest warunkiem koniecznym, choć niewystarczającym pomyślnego rodzicielstwa

 

zdjecie

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 17 października 2016 roku, 6:59