fbpx Specjalizacja z Psychologii Klinicznej na UG | Wydział Nauk Społecznych

Specjalizacja z Psychologii Klinicznej na UG | Wydział Nauk Społecznych

Specjalizacja z Psychologii Klinicznej na UG

Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego uzyskał prawa do prowadzenia Specjalizacji w zakresie Psychologii Klinicznej.

Specjalizacja jest adresowana do psychologów chcących uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej.

Specjalista Psychologii Klinicznej to uprawnienie zawodowe wymagane od psychologów pracujących w ochronie zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002 r. (Dz. U. Nr 173, poz.1419 z późniejszymi zmianami) w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Po uzyskaniu tytułu specjalisty psychologa klinicznego można ubiegać się o wpis do Rejestru Psychologów Klinicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dyplom wydany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, na życzenie wnioskującego, zawiera informację o subspecjalności.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 16 września 2016 roku, 12:52