fbpx Instytut Psychologii UG wraz z Polskim Towarzystwem Psychoterapii Psychoanalitycznej zapraszają dnia 1 października 2016 na wykład Pani Profesor Katarzyny Schier pt. Transgeneracyjny przekaz traumy na przykładzie zjawiska odwrócenia ról w rodzinie | Wydział Nauk Społecznych

Instytut Psychologii UG wraz z Polskim Towarzystwem Psychoterapii Psychoanalitycznej zapraszają dnia 1 października 2016 na wykład Pani Profesor Katarzyny Schier pt. Transgeneracyjny przekaz traumy na przykładzie zjawiska odwrócenia ról w rodzinie | Wydział Nauk Społecznych

Instytut Psychologii UG wraz z Polskim Towarzystwem Psychoterapii Psychoanalitycznej zapraszają dnia 1 października 2016 na wykład Pani Profesor Katarzyny Schier pt. Transgeneracyjny przekaz traumy na przykładzie zjawiska odwrócenia ról w rodzinie

Instytut Psychologii UG wraz z Polskim Towarzystwem Psychoterapii Psychoanalitycznej zapraszają dnia 1 października 2016 na wykład Pani Profesor Katarzyny Schier pt. Transgeneracyjny przekaz traumy na przykładzie zjawiska odwrócenia ról w rodzinie. Profesor Katarzyna Schier pracuje w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, jest także psychoanalitykiem (IPA), psychoterapeutą psychoanalitycznym (PTPP). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zjawiskach w psychoterapii, mechanizmach powstawania zaburzeń psychosomatycznych, problematyki obrazu ciała oraz utajonych formach przemocy w rodzinie. jest autorką kilku książek, w tym wydanej ostatnio: Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzin.

Wykład odbędzie się 1.10.2016 o godzinie 11 w auli S204.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 5 września 2016 roku, 11:16