fbpx Złota Odznaka dla prof. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej za zasługi w służbie penitencjarnej | Wydział Nauk Społecznych

Złota Odznaka dla prof. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej za zasługi w służbie penitencjarnej | Wydział Nauk Społecznych

Złota Odznaka dla prof. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej za zasługi w służbie penitencjarnej

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. Beata Pastwa - Wojciechowska została uhonorowana Złotą Odznaką Za zasługi w służbie penitencjarnej. Uroczystość nadania odznaczenia odbyła się podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Grupowe oraz indywidualne aspekty socjalizacji, demoralizacji i resocjalizacji”, która odbyła się w dniach 18-19 listopada 2015 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Czas: 18-19 listopada 2015, początek konferencji 18.11.2015 o godz. 10.30 
Miejsce: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (Bałtycki Kampus UG w Gdańsku Oliwie, ul. Jana Bażyńskiego 4), aula S203 
Organizator: Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Nauk Społecznych UG

W środę, 18 listopada, podczas uroczystego otwarcia Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Grupowe oraz indywidualne aspekty socjalizacji, demoralizacji i resocjalizacji”, prof. dr hab. Beata Pastwa - Wojciechowska odebrała Złotą Odznakę „Za zasługi w służbie penitencjarnej”. Odznaka została nadana przez Ministra Sprawiedliwości na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku, płk. Radosława Chmielewskiego. Wręczenia odznaki dokonał Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku płk Lesław Bryłkowski.

Prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska od początku swojej kariery akademickiej jest związana z Uniwersytetem Gdańskim, najpierw jako studentka kierunku psychologia, a następnie jako pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Społecznych. Od 2008 roku (obecnie jest to druga kadencja) pełni funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i od wielu lat kierownika Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej. Jest autorem dwóch monografii naukowych, współredaktorem pięciu monografii zbiorowych, autorem bądź współautorem pięciu artykułów naukowych z listy Journal Citation Reports (interdyscyplinarna lista czasopism naukowych, publikowana corocznie przez Thomson Reuters) oraz autorem kilkudziesięciu artykułów w punktowanych czasopismach, a także rozdziałów w recenzowanych publikacjach książkowych. Ponadto jest autorem i współautorem licznych wystąpień naukowych na konferencjach międzynarodowych i krajowych.

Prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska pracowała również jako psycholog w Areszcie Śledczym w Gdańsku i w Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny), a przez wiele lat pełniła funkcję biegłego sądowego w zakresie psychologii i seksuologii w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Swoją wiedzę pogłębiała na różnego rodzaju kursach i szkoleniach w Polsce i za granicą. Posiada specjalizację pierwszego stopnia z zakresu psychologii klinicznej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii. Jest cenionym na arenie międzynarodowej badaczem zagadnień z zakresu psychologii sądowej oraz przestępstw na tle seksualnym.

O konferencji:

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Grupowe oraz indywidualne aspekty socjalizacji, demoralizacji i resocjalizacji” jest poświęcona nowatorskim spojrzeniom na dewiację społeczną i resocjalizację. Wydarzenie jest kierowane do pracowników naukowych zajmujących się tą problematyką oraz pracowników instytucji penitencjarnych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych i profilaktycznych podejmujących działania na rzecz osób niedostosowanych społecznie i ich rodzin.

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie:
https://www.facebook.com/events/636108869825930/permalink/636112943158856/

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy UG

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jarosław Jurkowski
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 19 listopada 2015 roku, 6:41