fbpx Wczesna interwencja w psychozie - jak i dlaczego? | Wydział Nauk Społecznych

Wczesna interwencja w psychozie - jak i dlaczego? | Wydział Nauk Społecznych

Wczesna interwencja w psychozie - jak i dlaczego?

obrazek

Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego  wraz z Instytutem Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal oraz z Polskim Towarzystwem Psychoterapii Psychoanalitycznej zapraszają na konferencję:

WCZESNA INTERWENCJA W PSYCHOZIE - JAK I DLACZEGO?

Konferencja odbędzie się w piątek 16 października 2015 r. w godzinach 11.00 - 14.30 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, aula S204.

Honorowym gościem i głównym prelegentem będzie Dr Brian Martindale, psychiatra i psychoterapeuta. Przez wiele lat pracował w uznanym i nagradzanym zespole wczesnej interwencji w Wielkiej Brytanii. Pełnił funkcję Prezydenta i jest dożywotnio Honorowym Członkiem ISPS (International Society for the Psychological and Social Approaches to Psychosis – Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz), Honorowym Prezydentem i współzałożycielem EFPP (European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector – Europejska Federacja Psychoterapii Psychoanalitycznej w Sektorze Publicznym), Honorowym Członkiem WPA (World Psychiatric Association), dla którego stworzył międzynarodowe wytyczne dotyczące wczesnej interwencji w psychozie dla lekarzy psychiatrów (International Guidelines for Psychiatrists in Early Intervention in Psychosis), Członek Zarządu Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Dr Brian Martindale przedstawi szereg humanitarnych i finansowych powodów, wskazujących na użyteczność i zasadność wczesnej interwencji w psychozie (w przypadku pierwszego epizodu). Psychiatria pozostaje w tyle za innymi dyscyplinami zdrowia, w których współcześnie dużo większy nacisk kładzie się na wczesne wykrywanie i zapobieganie chroniczności. Nadal najwięcej środków na zdrowie psychiczne wydatkowanych jest na szpitale psychiatryczne, szczególnie w przypadku pacjentów cierpiących na zaburzenia psychotyczne, u których interwencje we wcześniejszych stadiach choroby były nieodpowiednie i w związku z tym zaburzenie stało się chroniczne. Opierając się na swoim doświadczeniu zawodowym, dr Martindale zaprezentuje, w jaki sposób zorganizować w społeczności usługi opiekuńcze i lecznicze tak, aby zapewnić ich największą skuteczność. Podkreśli szczególną rolę edukacji społecznej, włączania rodzin, zakres psychologicznych interwencji i łączenia ich z leczeniem farmakologicznym. Będzie to wyjątkowa okazja poznania niezwykle ciekawego i wiele wnoszącego podejścia do pracy z pacjentami psychotycznymi i ich rodzinami. Szczególnie cenna dla praktyków zaangażowanych w tego rodzaju pracę oraz osób odpowiedzialnych za organizowanie i finansowanie leczenia pacjentów psychotycznych.

Oprócz wykładu Dr Martindale'a planowana jest dyskusja panelowa z udziałem specjalistów zaangażowanych w pracę z pacjentami psychotycznymi, zarówno w ramach leczenia, jak i na poziomie organizacji i koordynacji różnych form pomocy. W panelu potwierdzili udział:

Wioletta Radziwiłłowicz – dr hab. w dziedzinie nauk społecznych, specjalność: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży; prof. nadzw. Uniwersytetu Gdańskiego, pracuje w Zakładzie Psychologii i Psychopatologii Rozwoju w Instytucie Psychologii. Prowadzi badania z zakresu psychologii klinicznej młodzieży. Współpracuje z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, w którym zrealizowała m. in. projekty badawcze dotyczące działania leków przeciwpsychotycznych oraz uwarunkowań depresji u dzieci i młodzieży. Ukończyła wiele specjalistycznych szkoleń z dziedziny psychotraumatologii, wspomagania rozwoju, diagnozy oraz terapii zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Tworzy i realizuje szkolenia skierowane do rodziców i nauczycieli. Pełniła rolę koordynatora i trenera dwóch programów europejskich „Młodzież w działaniu”.

lek. Kalina Skwarska – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, pediatra, ordynator Oddziału Dziennego Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży „Młodzieżowy Nowy Port”, Gdańskie Centrum Zdrowia. Ukończyła szkolenie z psychoterapii atestowane przez Zarząd sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

mgr Anna Wyszkowska – certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje na Oddziale Dziennym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Gdańskim Centrum Zdrowia.

Bartłomiej Gorlewski – lekarz specjalista psychiatrii, psychoterapeuta w trakcie uzyskiwania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w trakcie szkolenia podstawowego w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej „Trójmiasto”. Kierownik Oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych i osobowości nr VI, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim.

Agnieszka Bittner – Jakubowska – certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej, zastępca kierownika Centrum Zdrowia Psychicznego OPTIMMED w Gdańsku. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych.

Anna Szczepaniak – psycholog, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, ukończyła 4-letni kurs psychoterapii w nurcie integracyjnym pod patronatem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest w trakcie szkolenie z psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalityczej "Trójmiasto", atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej. Doświadczenie zawodowe w zakresie diagnozy psychologicznej, psychoterapii indywidualnej i grupowej zdobyła pracując na oddziale dziecięco-młodzieżowym Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku oraz w Ośrodku Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju w Gdańsku.

Dyskusję poprowadzi Edyta Biernacka – psychoanalityczka, superwizor i terapeuta szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, prezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Psychoterapeutka i superwizor na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości w Krakowie. Wraz z Władysławem Banasiem prowadzi Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej. Od 2004 roku we władzach PTPP (w Zarządzie, Radzie, Komisjii Etycznej). Obecnie pracuje z dorosłymi w gabinecie prywatnym. Jej szczególnym obszarem zainteresowań jest psychoterapia głębokich zaburzeń osobowości.

 

W konferencji zapowiedziała także swój udział Pani Hanna Zych – Cisoń – Członek  Zarządu Województwa Pomorskiego.

Konferencję Honorowym Patronatem objął Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk

 

Dodatkowe informacje w załączniku.

Serdecznie zapraszamy!

Komitet organizacyjny:

Agnieszka Humięcka, Katarzyna Kędziora – Kummer, Joanna Kozaka, Dorota Modrzyńska, Oskar Zięba

ZałącznikWielkość
PDF icon Plakat3.93 MB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jarosław Jurkowski
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 29 października 2015 roku, 6:13