fbpx Dr Tomasz Besta laureatem konkursu NCN SONATA BIS | Wydział Nauk Społecznych

Dr Tomasz Besta laureatem konkursu NCN SONATA BIS | Wydział Nauk Społecznych

Dr Tomasz Besta laureatem konkursu NCN SONATA BIS

Dr Tomasz Besta (Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii) z projektem „Kiedy dobrowolne dopasowanie się do innych daje siłę do działania: Konsekwencje poczucia jedności z grupą dla spostrzegania zarówno własnego Ja jak i przedstawicieli grup obcych” został laureatem konkursu Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS. Gratulujemy!

Konkurs SONATA BIS przeznaczony jest dla projektów badawczych mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Więcej informacji: http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-02-05-wyniki-konkursow

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jarosław Jurkowski
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 17 lutego 2015 roku, 8:15