fbpx Współczesne papiestwo jako kozioł ofiarny. Perspektywa Girardowska | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Współczesne papiestwo jako kozioł ofiarny. Perspektywa Girardowska

Współczesne papiestwo jako kozioł ofiarny. Perspektywa Girardowska

Szanowne Grono Pracowników Naukowych Trójmiasta
 
 
Organizatorzy OTWARTEGO Konwersatorium Religioznawczego Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt zaprosić do udziału w jedenastym  posiedzeniu, które odbędzie się w czwartek 19 maja 2022, od godz. 18.00 w auli 1.48 na Wydziale Historycznym UG (sala na parterze przy holu wejściowym). Przewidywany czas trwania spotkania (referat oraz dyskusja) – półtorej godziny. Posiedzenia rozpoczynamy i kończymy punktualnie.
 
Referat wprowadzający pt. Współczesne papiestwo jako kozioł ofiarny. Perspektywa Girardowska  – wygłosi prof. UG, ks. dr hab. Adam Romejko, z Instytutu Politologii UG.
 
Wprowadzenie do zagadnienia: W ramach wykładu zostaną zaprezentowane podstawy teorii mimetycznej, która została wypracowana przez francusko-amerykańskiego antropologa i literaturoznawcę René Girarda (1923-2015). Zaakcentowany zostanie motyw kozła ofiarnego, tj. osoby lub grupy osób, wobec których niechęć stanowi okazję do budowania jedności (społecznej, politycznej, religijnej etc.). Fenomen ten ujawnia się w różnych epokach i miejscach. Odnosząc się do współczesności, R. Girard zwraca uwagę na fenomen, który określa mianem nowoczesnej troski o ofiary. Polega on na opowiadaniu się po stronie słabych i cierpiących, któremu towarzyszy generowanie kolejnych kozłów ofiarnych połączone z przekonaniem o słuszności takiego stanu rzeczy. Taka troska o ofiary zostanie zaprezentowana na przykładzie Kościoła katolickiego – tak w wymiarze uniwersalnym, jak i lokalnym (krajowym).
 
Przed udziałem w najbliższym posiedzeniu uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dwoma artykułami Prelegenta celem wstępnego zorientowania się w jego tematyce badawczej:
Romejko A., Chrześcijańskie męczeństwo jako proces komunikacji, w: Język doświadczenia religijnego, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski 2014 (t. 7) s. 9-26.
Romejko A., Rene Girard jako chrześcijański apologeta, w: Nowa apologia. Czego, wobec kogo i jak bronimy?, red. P. Artemiuk, Płock 2020, s. 163-185.
 
Do udziału w spotkaniach konwersatoryjnych zaproszeni są przedstawiciele nauki wszystkich dyscyplin z Uczelni Trójmiasta.
 
 
Zapytania i uwagi proszę kierować do organizatorów Konwersatorium:
Oficjalny adres mailowy: konwersatorium.rel@ug.edu.pl
 
Serdecznie pozdrawiamy i gorąco zapraszamy do udziału,
Bogusław Górka, religioznawca z Wydz. Historycznego UG,
Hieronim Chojnacki, literaturoznawca z Wydz. Filologicznego UG,
Romuald Piekarski, filozof z Wydz. Nauk Społecznych UG.
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 10 maja 2022 roku, 10:28