fbpx Wykłady ogólnouczelniane – semestr letni 2021/2022 | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Wykłady ogólnouczelniane – semestr letni 2021/2022

Wykłady ogólnouczelniane – semestr letni 2021/2022

Szanowni Państwo, 
 
w dniu 1 lutego 2022 r. o godz. 20.00 zostanie uruchomiona I tura elektronicznych zapisów na wykłady ogólnouczelniane. 
 
Zapisy pierwszej tury zakończą się w dniu 8 lutego 2022 r. o godz. 10.00
 
II tura zapisów rozpocznie się dnia 9 lutego 2022 r. o godz. 20.00, a zakończy się 14 lutego o godzinie 14.00.  
 
Wykład ogólnouczelniany realizowany jest w wymiarze 30 h, uzyskuje się za niego 2 punkty ECTS, a kończy się uzyskaniem zaliczenia z oceną. 
 
Wykłady ogólnouczelniane dla stacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowane są w następujących terminach: 
 - poniedziałki, godz. 17.00 - 18.30 
 - wtorki, godz. 8.00 - 9.30 
 
Wykłady prowadzone będą w formie online. 
 
Dokładną ofertę wykładów wraz ze wskazaniem terminów, w których dany wykład się odbywa znajdą Państwo w na stronie UG: https://ug.edu.pl/studenci/studia-i-i-ii-stopnia-oraz-jednolite-magisterskie/studiowanie-na-ug/wyklady-ogolnouczelniane/oferta-w-semestrze-letnim-20212022.
 
Zapisy na wykłady ogólnouczelniane są prowadzone w sposób elektroniczny poprzez Portal Studenta, o czym studenci zostaną powiadomienie również na Portalu Studenta. 
 
Zapisy na wykłady ogólnouczelniane są dostępne na Portalu Studenta dla studentów zgodnie z planem studiów, co oznacza, że tylko określone grupy studentów mają udostępnione zapisy na wykłady ogólnouczelniane w danym semestrze. 
 
Studenci wybierają wykład ogólnouczelniany spośród wykładów ogólnouczelnianych oferowanych przez inne Wydziały niż Wydział macierzysty studenta, chyba że oferta jednostkowego wykładu jest skierowana do odbiorców konkretnego kierunku. 
 
Studenci, studiujący równolegle na dwóch kierunkach mają obowiązek zapisania się na dwa różne wykłady ogólnouczelniane. 
 
Studenci, którzy: 
 1) powtarzają wykład ogólnouczelniany z powodu niezadowalających wyników w nauce, 
 2) korzystają z długu punktowego ECTS z wykładu ogólnouczelnianego, 
 3) wznawiają studia lub wracają z urlopów i mają wyznaczony wykład ogólnouczelniany w ramach różnic programowych, 
w celu zapisania się na wykład ogólnouczelniany, powinni przesłać do Biura Kształcenia na adres e-mail:  lidia.muszynska@ug.edu.pl wypełniony wniosek o zapisanie na wykład ogólnouczelniany. 
 
Studenci, którzy realizują wykład wynikający z programu studiów zapisują się przez Portal Studenta, nie wysyłają wniosku.  
 
Informuję, że powtarzając wykład ogólnouczelniany nie zawsze jest możliwość powtórzenia dokładnie tego samego wykładu. Bardzo często należy wybrać nowy wykład z aktualnej oferty wykładów ogólnouczelnianych. 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 14 stycznia 2022 roku, 15:07