fbpx Dodatkowe spotkanie online dla studentów Psychologii przed zapisami na zajęcia 2021/2022 ! | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Dodatkowe spotkanie online dla studentów Psychologii przed zapisami na zajęcia 2021/2022 !

Dodatkowe spotkanie online dla studentów Psychologii przed zapisami na zajęcia 2021/2022 !

Szanowni Państwo, ze względu na pojawiające się wyzwania dot. zapisów, chcielibyśmy zaproponować Państwu udział w spotkaniu, które w całości poświęcone będzie tylko wszelkim pytaniom (Q&A). Spotkanie odbędzie się w środę 23.06. w godz. 17:30-18:30.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzQ0NGYyMWYtNjk5Zi00Y2FkLWI2MGEtNjc2MTFlYTZhZDIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22f4bc7446-6366-45b1-aa95-673b02affe2f%22%7d

Do zobaczenia!

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Turzyńska-Ukrainets
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Turzyńska-Ukrainets
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 18 czerwca 2021 roku, 10:13