fbpx Bezpłatne certyfikowane szkolenia Instrumental Enrichment dla Studentek i Studentów Psychologii w ramach projektu ProUG | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Bezpłatne certyfikowane szkolenia Instrumental Enrichment dla Studentek i Studentów Psychologii w ramach projektu ProUG

Bezpłatne certyfikowane szkolenia Instrumental Enrichment dla Studentek i Studentów Psychologii w ramach projektu ProUG

baner
Drogie Studentki, Drodzy Studenci, 
 
w ramach projektu ProUG mamy możliwość zaproponowania Państwu udziału w unikatowym programie rozwojowym prowadzącym do zdobycia certyfikatu terapeuty metodą Instrumental Enrichment (dalej IE). Szkolenie to kształtuje kompetencje niezbędne do realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć terapeutycznych oraz zajęć rozwijających umiejętność uczenia się. Zapraszamy do udziału w rekrutacji, która potrwa od 10 maja do 10 czerwca 2021!
 
IE to kompleksowe podejście zbudowane na teorii i systemie terapeutycznym, który może być stosowany w różnych kontekstach klinicznych i edukacyjnych. Częścią owego systemu jest tzw. Metoda Feuersteina, a jej fundamentem jest założenie, że wszyscy ludzie, niezależnie od wieku, przejawianych trudności czy statusu socjoekonomicznego mają zdolność do znacznego usprawniania swoich procesów uczenia się. Zastosowanie metody umożliwia zwiększenie potencjału do uczenia się, poprawia funkcjonowanie poznawcze i przenosząc poznanie na wyższy poziom – uczy, jak się uczyć. Jak to działa? Rdzeniem programu terapeutycznego w Metodzie Feuersteina jest właśnie zastosowanie programu Instrumental Enrichment. Program taki to seria sesji podczas których terapeuta stosując techniki mediacyjne, tworzy i wzmacnia strategie i umiejętności poznawcze swojego klienta, jednocześnie pomagając mu monitorować osobistą zmianę i potrzeby rozwojowe. Terapeuci Metody Feuersteina pomagają również kształtować takie środowisko swojego klienta, które wspiera i zachęca do dalszej nauki i rozwoju. 
 
Czym Metoda Feuersteina różni się od innych? Metoda Feuersteina jest oparta na głębokim przekonaniu o modyfikowalności człowieka. To optymistyczne podejście koncentruje się na tym, co ludzie są i będą w stanie osiągnąć, a nie na ich deficytach i ograniczeniach. Ten optymizm wspierany jest przez system zbadanych naukowo instrumentów (zestawu ćwiczeń i zadań), które umożliwiają klientowi przekroczenie jego dotychczasowych granic i osiągnięcie więcej niż początkowo zakładał. Metoda IE przeznaczona jest dla osób od 6 do 101 roku życia i adresowana jest do pracy m.in. z klientami ze zdiagnozowanym: ADD, ADHD, dysleksją rozwojową, dyskalkulią, obniżoną sprawnością intelektualną, uogólnionymi trudnościami w uczeniu, czy nieharmonijnym rozwojem intelektualnym. Zajęcia te można również wykorzystywać do stymulowania rozwoju dziecka zdolnego. Wszyscy Uczestnicy i wszystkie Uczestniczki kursu otrzymują międzynarodowy certyfikat ukończenia kursu wystawiany przez Instytut Feuersteina w Izraelu. Uczestnicy kursu posiadający wykształcenie psychologiczne, pedagogiczne, medyczne i socjologiczne z zakresu pracy pomocowej dodatkowo otrzymują krajowy certyfikat terapeutyczny uprawniający do prowadzenia terapii metodą IE. 
 
Warunkiem otrzymania w/w certyfikatów jest ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym, co wiąże się przede wszystkim ze 100% frekwencją w czasie zajęć. 
 
Program rozwojowy jest dla Państwa bezpłatny, a jego koszty pokrywane są ze środków projektu ProUG. Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej (w siedzibie Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, ul. Czarnieckiego 5A poziom 1, 80-239 Gdańsk). 
 
Terminy szkolenia: 21-25 czerwca 2021 lub 25-29 października 2021
 
Etapy projektu: 
 
1. Rekrutacja - wybór uczestników: formularze zgłoszeniowe osób chętnych do uczestnictwa w projekcie będą ocenione przez Pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Psychologii UG. Po zakwalifikowaniu do programu rozwojowego każdy uczestnik i uczestniczka podpisze umowę na uczestnictwo w szkoleniu 
2. Ewaluacja – pretest: na tydzień przed planowanym szkoleniem uczestnicy będą musieli wypełnić test kompetencyjny: jest to element niezbędny do ewaluacji szkolenia, ale wynik nie ma wpływu ani na fakt uczestnictwa w szkoleniu, ani na przyszłą certyfikację 
3. Uczestnictwo w szkoleniu w zaplanowanym terminie 
4. Ewaluacja – retest: po około 5 tygodniach od zakończenia szkolenia uczestnicy będą musieli ponownie wypełnić test kompetencyjny: jest to element niezbędny do ewaluacji szkolenia, a wynik nie ma wpływu certyfikację w metodzie IE 
5. Certyfikacja na warunkach określonych przez wykonawcę szkolenia
 
Aby zgłosić swoją kandydaturę należy wypełnić formularz oraz klauzulę RODO i wysłać podpisany skan na adres: agata.rudnik@ug.edu.pl 
Formularz musi być zapisany w formacie PDF a nazwa pliku ma być nazwiskiem i imieniem Osoby Aplikującej - pomiędzy wstawiamy zamiast spacji znak podkreślenia (np. Jan_Kowalski.pdf). W tytule maila prosimy wpisać Szkolenia IE - zgłoszenie. 
 
W procesie rekrutacji ocenie podlegają:
rekomendacja samodzielnego Pracownika naukowo-dydaktycznego (posiadającego co najmniej stopień naukowy dr hab.)
średnia ocen uzyskanych z przedmiotów: Biologiczne podstawy zachowania człowieka, Psychologia rozwoju człowieka oraz psychologia edukacyjna
motywacja Studentki lub Studenta do podjęcia szkolenia 
 
Obecna edycja projektu realizowanego w ramach ProUG skierowana jest do studiujących stacjonarnie Studentek i Studentów IV i V roku Psychologii oraz specjalności Neurobiopsychologia (preferowane są osoby realizujące przygotowanie pedagogiczne). 
 
Łączna liczba miejsca to: 32 (2x16 osób)
 

 

Zapraszamy do udziału! 
ZałącznikWielkość
Plik Formularz 40.69 KB
PDF icon Formularz 236.41 KB
PDF icon Metoda Feuersteina49.66 KB
Plik Klauzula RODO 32.48 KB
PDF icon Klauzula RODO 161.51 KB
Image icon Terapia Kognitywna Metodą IE2.93 MB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 10 maja 2021 roku, 10:58