fbpx RZĄDOWE STYPENDIA NAUKOWE W IZRAELU 2021 – 2022 | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

RZĄDOWE STYPENDIA NAUKOWE W IZRAELU 2021 – 2022

RZĄDOWE STYPENDIA NAUKOWE W IZRAELU 2021 – 2022

baner
 
Informacje ogólne
Gorąco zachęcamy polskich studentów, doktorantów i pracowników naukowych do nawiązania kontaktu z izraelskimi uczelniami i ubiegania się o stypendia naukowo-badawcze w Izraelu.
 
Na podstawie "Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej" strona izraelska oferuje możliwość ubiegania się o:
 
•           stypendium specjalistyczne na 8-miesięczny (rok akademicki) pobyt naukowo-badawczy w Izraelu dla studentów, doktorantów i młodych naukowców;
•           stypendium na letni kurs języka hebrajskiego lub arabskiego.
 
Izrael oferuje łącznie 40 miejsc dla studentów ze świata, w roku akademickim 2021/2022 stypendium nie jest oferowane na kierunkach medycznych, stomatologicznych ani weterynaryjnych. 
 
Ze względu na pandemię COVID-19 informacja o organizacji nauki podczas stypendium będzie potwierdzona. Władze izraelskie planują, że od nowego roku akademickiego nauka będzie toczyła się w trybie stacjonarnym.
 
Złożenie dokumentów aplikacyjnych nie daje gwarancji uzyskania stypendium.
 
Stypendium specjalistyczne na 8-miesięczny (rok akademicki) pobyt naukowo-badawczy w Izraelu dla studentów, doktorantów i młodych naukowców
 
Stypendium obejmuje częściową opłatę za studia (50% opłaty za studia, nie więcej niż 6000 USD), Stypendium częściowo pokrywa koszty pobytu w Izraelu. Nie obejmuje natomiast biletu lotniczego ani ubezpieczenia. Częściowe dofinansowanie kosztów życia w Izraelu jest przekazywana miesięcznie na rachunek otwarty przez studenta w izraelskim banku.
 
Nauka odbywać się będzie od października 2021 – czerwca 2022.
 
Kandydaci na stypendium 8-mięsięczne mają obowiązek przesłać potwierdzenie z uczelni o przyjęciu na wybrany przez studenta program lub, gdy wyjazd ma mieć charakter pobytu badawczego, otrzymać list od pracownika naukowego, który wyraża chęć bycia opiekunem naukowym podczas badań studenta w Izraelu (list musi być sporządzony na papierze firmowym uczelni).
 
W razie pytań dotyczących trybu odbywania stypendium 8-miesięcznego kandydat powinien być w bezpośrednim kontakcie z uczelnią w Izraelu.
​Stypendium na letni kurs języka hebrajskiego lub arabskiego
 
Stypendium obejmuje całość opłaty za kurs językowy, zakwaterowanie, częściowo pokrywa koszty pobytu w Izraelu. Nie obejmuje natomiast biletu lotniczego ani ubezpieczenia.
 
Stypendium na letni kurs języka hebrajskiego i arabskiego odbywało się będzie na uczelni wyłonionej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela 
w przetargu.
 
Stypendium obejmuje ok. 3,5 tygodnia nauki języka hebrajskiego.
 
Warunki ubiegania się o stypendium
 
•           obywatelstwo polskie;
•           wiek do 35 lat (w momencie rozpoczęcia nauki w Izraelu);
•           minimum tytuł licencjata lub inżyniera;
•           brak wcześniejszego pobytu w Izraelu w ramach stypendium MSZ Izraela;
•           bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
•           jeśli nauka na wybranym kierunku odbywa się w języku hebrajskim, to bardzo dobra znajomość języka hebrajskiego w mowie i piśmie;
•           bardzo dobre osiągnięcia naukowe;
•           stan zdrowia pozwalający na odbycie studiów za granicą.
​Wymagane dokumenty (w języku angielskim)
 
•           wypełniony wniosek aplikacyjny;
•           CV;
•           list opisujący planowany przebieg studiów i badań podczas pobytu na stypendium;
•           oryginały lub potwierdzone notarialnie kopie dyplomów akademickich i informacji o przebiegu studiów
•           2 listy referencyjne od wykładowców akademickich;
•           certyfikat znajomości j. angielskiego (i ewentualnie: hebrajskiego); 
•           3 fotografie;
•           zaświadczenie zdrowotne. 
 
Osoby ubiegających się o pobyt badawczy są zobowiązane do przesłania również:
•           programu badań w ramach stażu naukowego w Izraelu;
•           informacja, czy kandydat otrzymuje już jakieś inne stypendium;
•           w momencie złożenia wniosku bardzo dużym plusem jest nawiązanie wcześniejszego kontaktu z izraelską uczelnią, na której planowane jest odbycie studiów.
 
Oryginał dokumentów aplikacyjnych w wersji papierowej (w trzech kopiach) prosimy przesłać do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w Warszawie do 21 marca 2021 r. (decyduje data wpływu) na adres:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40
00-635 Warszawa
 
Jednocześnie skan elektroniczny należy przesłać pod adres education@warsaw.mfa.gov.il.
Dodatkowe informacje, dane kontaktowe
 
Lista uczelni, które obejmuje stypendium rządowe, jest dostępna na stronie Council of Higher Education of Israel: https://studyisrael.org.il/study-in-israel
 
Studenci, którzy otrzymają pozytywną decyzję przyznaniu stypendium mają obowiązek ubiegać się o wizę studencką A/2 do Izraela. Stypendyści są zwolnieni z opłat za wizę. Wszystkie szczegóły dotyczące wizy znajdą Państwo na stronie: http://embassies.gov.il/warsaw/ConsularServices/Pages/wizy.aspx
 
W przypadku uzyskania stypendium, student zobowiązany jest dopełnić formalności związanych z zapisaniem się na rok akademicki w uczelni przyjmującej. Dopiero po spełnieniu tego warunku MSZ Izraela uiści opłatę za naukę i uruchomi stypendium.
 
Dodatkowe informacje na temat stypendium można uzyskać w kontakcie 
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Izraela:
 
Pełna informacja dotycząca stypendium na stronie Ministerstwem Spraw Zagranicznych Izraela:
 
Dokumenty aplikacyjne (plik PDF):
 
Instrukcja wypełnienia wniosku (plik PDF):
 
 
Pobierz całą treść tego ogłoszenia w pliku PDF: 
 
 
 
 
Ambasada Izraela w Polsce
Departament Edukacji
Mateusz Pigoń
tel. 22-597-05-07; email: education@warsaw.mfa.gov.il​
 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 3 marca 2021 roku, 7:53