fbpx Nagroda Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców 2021 | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Nagroda Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców 2021

Nagroda Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców 2021

Oddział POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Gdańsku z przyjemnością informuje, iż z dniem 15 stycznia br. rozpoczyna się kolejna, VI edycja corocznego Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców, tj. na najlepszą publikację naukową z 2020 r., której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej (w tym uczelni wyższej) z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego lub zachodniopomorskiego.

KONKURS DDZIAŁU PAN W GDAŃSKU DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW - WARUNKI PRZYZNAWANIA NAGRODY W SKRÓCIE:

  1. Nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu Laureatom w zakresie nauk: 1) humanistycznych i społecznych, 2) biologicznych i rolniczych, 3) ścisłych i nauk o Ziemi, 4) technicznych, 5) medycznych za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostało opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody.   
  2. Nagroda przyznawana jest pracownikom lub doktorantom instytucji naukowych w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku spełniali definicję młodego naukowca w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  3. Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać w formie elektronicznej na adres: gdansk@pan.pl od 15 stycznia do 31 marca br.
  4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 31 maja br. na stronie internetowej www.gdansk.pan.pl
  5. Wysokość każdej nagrody to 4.000 zł brutto.
  6. Wszystkie informacje o nagrodzie, w tym Regulamin Konkursu oraz jak składać wnioski konkursowe można znaleźć na stronie Oddziału PAN w Gdańsku.
  7. Kontakt w sprawie Nagrody: tel. 58 712 97 02, gdansk@pan.pl
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Treść wprowadzona przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 14 stycznia 2021 roku, 14:56