fbpx Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczodydaktycznych w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej w Instytucie Pedagogiki | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczodydaktycznych w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej w Instytucie Pedagogiki

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczodydaktycznych w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej w Instytucie Pedagogiki

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

p.o. Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczodydaktycznych w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej w Instytucie Pedagogiki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

ZałącznikWielkość
PDF icon Więcej informacji422.21 KB