fbpx Przedłużanie legitymacji studenckich | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Przedłużanie legitymacji studenckich

Przedłużanie legitymacji studenckich

Szanowni Studenci,  

uprzejmie informujemy, że z dniem 15 sierpnia 2021 r. nastąpiło zniesienie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni i podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów wprowadzonego pierwotnie na okres od dnia 27 lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. w związku z uchyleniem rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Uchylenie rozporządzenia czasowo ograniczającego działalność uczelni, o którym mowa powyżej oznacza, że w terminie do dnia 14 października 2021 r. musi zostać przedłużona ważność legitymacji studentów i doktorantów.  

O terminie i godzinach obsługi zostaną Państwo poinformowani drogą mail-ową przez pracownika Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych prowadzącego kierunek.  

Z uwagi na konieczność zachowania bezpieczeństwa i dystansu społecznego uprzejmie prosi się o przestrzeganie wytycznych skierowanych do Państwa przez pracowników Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych.