fbpx nauka | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

akademicki

Rada Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia o 

publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr Anny Zdolskiej-Wawrzkiewicz

pt. Obraz własnej matki i styl przywiązania do niej a stawanie się matką

akademicki

Rada Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia o 

publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr Aleksandry Mańkowskiej

pt. Zmiany przestrzennego orientowania uwagi wzrokowej u seniorów, dializowanych pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i osób po udarze mózgu: implikacje teoretyczne i kliniczne

akademicki

Rada Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia o

publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr Tamary Walczak-Kozłowskiej

pt. Funkcjonowanie mechanizmów uwagi jako predyktor gotowości szkolnej dzieci urodzonych bardzo przedwcześnie

 

przycisk_akademicki

Rada Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Gdańskiego

zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgra Piotra Dąbrowskiego

pt. Psychologiczne uwarunkowania radzenia sobie ze stresem osób uprawiających sport wyczynowo, rekreacyjnie oraz nieaktywnych sportowo

przycisk_akademicki

Rada Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Gdańskiego

zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgra Mariusza Cieślaka

pt. Psychospołeczne uwarunkowania wzrostu osobowego u nastolatków zmagających się z chorobą nowotworową

akademicki

 

Rada Dyscypliny Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 24 czerwca 2020 roku przyjęła uchwałę o nadaniu

 

dr Jolancie Rzeźnickiej-Krupa

przycisk_akademicki

Rada Dyscypliny Psychologia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie informuje, że dnia

25 czerwca 2020 r. o godz. 11.00

w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4, w Sali Rady Dziekana (S 329)

w budynku Wydziału Nauk Społecznych, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pana mgra Lecha Kality

na temat:

przycisk_akademicki

Rada Dyscypliny Psychologia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie informuje, że dnia

 

25 czerwca 2020 r. o godz. 9.00

w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4, w Sali Rady Dziekana (S329)

w budynku Wydziału Nauk Społecznych, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pani mgr Alicji Kuczmińskiej

na temat:

COP

Cezary Obracht-ProndzyńskiProfesor Cezary Obracht-Prondzyński został nowym przewodniczącym Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Serdecznie Gratulujemy!