nauka | Wydział Nauk Społecznych

Nauka

przycisk_PAN

Polska Akademia Nauk i wiedeński Instytut Nauk o Człowieku organizują kolejną edycję warsztatów ERC w Wiedniu dla reprezentantów nauk społecznych i humanistycznych. Dwudniowe warsztaty są przeznaczone dla naukowców planujących aplikowanie o granty ERC w najbliższych konkursach Starting i Consolidator, czyli będących odpowiednio od 2 do 7 i od 7 do 12 lat po uzyskaniu tytułu doktora.

thewur button

W opublikowanym 2 października 2019 r. rankingu Times Higher Education World University Rankings by subject  for Arts and Humanities 2020 Uniwersytet Gdański uplasował się na pozycji 401+  wśród wszystkich uniwersytetów na świecie.

W rankingu wyróżniono uniwersytety wiodące w dziedzinie sztuki, sztuk scenicznych, projektowania, języków, językoznawstwa, literatury, historii, filozofii, teologii, architektury i archeologii.

przycisk_akademicki

Dyrektor i Rada ds. Nauki Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na

publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgr Agnieszki Kulczyckiej-Dopiera

pt. Psychospołeczne predyktory satysfakcji z życia Polaków mieszkających w Irlandii

 

Obrona odbędzie się w dniu 10 października  2019 r.  (czwartek)
o godz. 9.30

przycisk_akademicki

Dyrektor i Rada ds. Nauki Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na

publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgr Marty Boińskiej

pt. Wybrane cechy osobowości a skłonność do przebaczania krzywdy i jej związek z dobrostanem psychicznym

 

Obrona odbędzie się w dniu 10 października  2019 r.  (czwartek)
o godz. 11.00

Dyrektor i Rada ds. Nauki Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na

publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgr Joanny Ossowskiej

pt. Wykorzystanie bodźców dźwiękowych w metodzie primingu a postawy utajone i jawne

 

Obrona odbędzie się w dniu 12 września 2019 r. (czwartek) o godz. 12.00

w budynku Wydziału Nauk Społecznych oraz Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie

przycisk_akademicki

dr Natasza Kosakowska-Berezecka

z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

uchwałą Rady Instytutu Psychologii UG z dnia 13 czerwca 2019 r.

uzyskała stopień naukowy

DOKTORA HABILITOWANEGO

przycisk_akademicki

Dyrektor i Rada Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgr Ewy Kiełek-Rataj

pt. Psychologiczna analiza systemów rodzinnych z dzieckiem utraconym w okresie prenatalnym

Obrona odbędzie się w dniu 9 maja 2019 r. (czwartek)
o godz. 12.00

w budynku Wydziału Nauk Społecznych oraz Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie

przycisk_progress

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do 6 numeru czasopisma "Progress" wydawanego na Uniwersytecie Gdańskim. Udział w publikacji jest bezpłatny, a czasopismo ma formę papierową i elektroniczną. 

Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Wersja elektroniczna od najbliższego numeru znajdzie się na Platformie Czasopism UG, dotychczas znajdowała się na Platformie Wydawnictwa UJ. Czasopismo indeksowane jest w bazach CEJSH, CEOOL, Google Scholar. 

button_ncn

W dniach 15-16 maja odbędą się Dni Narodowego Centrum Nauki w Łodzi, w ramach których przewidziano warsztaty i spotkania informacyjne dla naukowców oraz pracowników administracyjnych, którzy będą ubiegać się o finansowanie badań w konkursach NCN.  

 

W programie znalazły się m. in.:

Strony

Subskrybuj RSS - nauka