Stopnie i tytuły naukowe | Wydział Nauk Społecznych

Stopnie i tytuły naukowe

Wydział Nauk Społecznych prowadzi intensywną działalność naukowo-badawczą, realizowaną w obszarach reprezentowanych przez poszczególne Instytuty oraz we współpracy z innymi jednostkami naukowymi.

 

Podstawowe kierunki działalności badawczej

Wykaz uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach:

  • Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk społecznych/psychologia
  • Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk społecznych/pedagogika
  • Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk społecznych/socjologia
  • Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk społecznych/filozofia
  • Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk społecznych/nauki o polityce

Wykaz uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinach:

  • Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk społecznych/ pedagogika
  • Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk społecznych/ psychologia

Wykaz uprawnień do nadawania tytułu naukowego profesora w dyscyplinach:

  • Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk społecznych/ pedagogika
  • Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk społecznych/ psychologia

Podstawy prawne:

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 26 maja 2017 roku, 12:05