Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe | Wydział Nauk Społecznych

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia podyplomowe prowadzone są w trybie niestacjonarnym.