Studia Podyplomowe Aktywizacja obywatelska - projekty międzysektorowe | Wydział Nauk Społecznych

Studia Podyplomowe Aktywizacja obywatelska - projekty międzysektorowe

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia podyplomowe Aktywizacja obywatelska - projekty międzysektorowe zrealizowane będą w formie studiów niestacjonarnych.