Zapisy na zajęcia | Wydział Nauk Społecznych

Luty 2017

Uwaga pilna informacja dot. przedmiotu "Psychologia internetu" !

Uwaga Studenci IV-V roku !

Zajęcia "Psychologia internetu" z mgr Magdaleną Mendyką będą odbywały się w II połowie semestru (zamiast co drugi tydzień, jak było dotychczas w planie).

dodano 03.02.2017

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Turzyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Turzyńska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 3 lutego 2017 roku, 12:14

Styczeń 2017

Uwaga pilna informacja dot. przedmiotu ze ścieżki NBP !

Szanowni Studenci Psychologii,

Z przyczyn niezależnych od Instytutu Psychologii został anulowany przedmiot „Neuromodulacja w terapii chorób ośrodkowego układu nerwowego” z mgr Karoliną Plucińską.

Studenci zostaną automatycznie wypisani z tego przedmiotu – prosimy o zapisanie się na inny przedmiot podczas korekt od 06.02.2017 r.

dodano 31.01.2017

Uwaga zmiana zajęć na semestr letni z prof. Marią Kaźmierczak !

Uwaga Studenci Psychologii IV-V roku !!!

Zajęcia "Rola empatii w radzeniu sobie z kryzysem rodzinnym" z prof. Marią Kaźmierczak zostały przeniesione z poniedziałków 16:45-18:15 na środy w godz. 17:30-19:00.
 

dodano 20.01.2017
edytowano 24.01.2017

Uwaga studenci III - V rok wszystkich trybów !

Uwaga Studenci Psychologii !

Samodzielna korekta zapisów przez studentów na semestr letni zostaje uruchomiona 6 lutego o godz. 9:00. i będzie trwała do  24 lutego godz. 20:00.

dodano 13.01.2017

Uwaga Studenci Psychologii IV-V roku !

Uwaga Studenci Psychologii !

Instytut Psychologii uprzejmie informuje, że przedmiot "Psychologia turystyki" z prof. Magdaleną Żemojtel-Piotrowską został anulowany w semestrze letnim.
Osoby zapisane na przedmiot zostały automatycznie z niego wpisane - prosimy dokonać zapisu na inny przedmiot
w terminie korekt zapisów na zajęcia w lutym.

dodano 09.01.2017

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Turzyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Turzyńska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 1 lutego 2017 roku, 11:24

Październik 2016

Uwaga studenci III-V roku

Termin przesyłania  zgód prowadzących na dopisanie do grup na przedmioty fakultatywne upłynął 5 października!!!

Listy są już zamknięte.

dodano 12.10.2016

 

Zostaje anulowany przedmiot "Wprowadzenie do prawa karnego" mgr Marka Karczmarczyka !

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Decyzją Dyrekcji Instytutu Psychologii zostaje anulowany przedmiot "Wprowadzenie do prawa karnego" mgr Marka Karczmarczyka.

Reszta przedmiotów fakultatywnych  oraz seminaria zostają uruchomione.

Uprzejmie informuję, że termin nadsyłania zgód prowadzących na dopisanie powyżej limitu na przedmioty fakultatywne  upływa zgodnie ze wcześniejszym komunikatem w dniu dzisiejszym 5 października.
Zgody prowadzących na dopisanie na  seminarium magisterskie (osoby które nie były zapisane do żadnego prowadzącego!) przyjmuję do dnia 10 października br.

Angelika Rudzińska
e-mail: dydaktykaip@ug.edu.pl

dodano 07.10.2016

Przedmiot zastępczy !

Uprzejmie informuje, że za przedmiot obowiązkowy dla Ścieżki Psychologia Rodziny „ Specyfika rodziny adopcyjnej”  zostaje wyznaczony przedmiot „ Psychologiczne aspekty ojcostwa”.

dodano 07.10.2016

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Turzyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Turzyńska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 1 lutego 2017 roku, 11:40

Wrzesień 2016

Uwaga Studenci – Ścieżka PSiPSP

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że ze względu iż przedmiot " Psychologia penitencjarna - teorie i badania" został anulowany, przedmiotem obligatoryjny dla ścieżki Patologie Społeczne i Psychologia Sądowo-Penitencjarna zostaje przedmiot " Psychologia zachowań agresywnych w ujęciu klinicznym i rozwojowy".

dodano 21.09.2016

Uwaga studenci! Anulowane przedmioty zajęć fakultatywnych !

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuje, że Dyrekcja Instytutu Psychologii podjęła decyzję o anulowaniu poniższych przedmiotów.

Przedmioty  anglojęzyczne pozostają na chwilę obecną jeszcze nie anulowane do dnia 30 września  ze względu na studentów z ERASMUSA.

Studenci zostaną automatycznie wypisani z przedmiotów.

Przedmioty oraz seminaria, które do dnia 30 września nie uzyskają  minimum wydziałowego zostaną anulowane.

Studenci, którzy uzyskali zgodę prowadzącego na  dopisanie na przedmiot decyzją dyrekcji Instytutu Psychologii zostaną zapisani na listy (grupy salowe) po zapisach na zajęcia w drugiej połowie października. Natomiast proszę uczestniczyć w zajęciach od początku roku akademickiego.

LP.

imię i nazwisko prowadzącego

nazwa przedmiotu

tryb studiów

poziom

--- SEMESTR ZIMOWY ---

1

dr B. Łukaszewska

B - Zaburzenia afektywne i zaburzenia zachowania w chorobach neurodegeneracyjnych

dzienne / wieczorowe

B

2

prof. M. Niesiobędzka

B - Psychologia finansowa

dzienne / wieczorowe

B

3

dr P. Pawlicka

C - Cross-cultural perspectives on child development and parenting stratiegies

dzienne / wieczorowe

C

4

prof. A.M. Zawadzka, prof. M. Niesiobędzka

C - Wybrane metody i narzędzia stosowane w psychologii ekonomicznej, marketingu i konsumenta

dzienne / wieczorowe

C

5

dr P. Jurek

C - Zarządzanie kompetencjami pracowników

dzienne / wieczorowe

C

6

dr Z. Nieckarz

C - Systemy motywacyjne w organziacji

dzienne / wieczorowe

C

7

dr Z. Nieckarz

C - Psychologia rozwoju pracowników

dzienne / wieczorowe

C

8

dr A. Peplińska

C - Psychologia pracy w praktyce

dzienne / wieczorowe

C

9

prof. M. Żemojtel - Piotrowska

C - Psychologiczne, ekonomiczne i kulturowe aspekty nierówności społecznych

dzienne / wieczorowe

C

10

dr M. Jaśkiewicz

C - Miasto jako przestrzeń zagrożeń społecznych

dzienne / wieczorowe

C

11

dr M. Jastrzębska

C - Wybrane zagadnienia psychologii penitencjarnej w odniesieniu do sprawców przestępstw…

dzienne / wieczorowe

C

12

mgr B. Wojciechowska

C - Psychologiczne aspekty smaotnego rodzicielstwa

dzienne / wieczorowe

C

13

dr J. Przybylski

C - Podstawy treningu sportowego i współpracy psychologa z trenerem

dzienne / wieczorowe

C

14

mgr P. Dąbrowski

C - Psychologiczne aspekty aktywności sportowej

dzienne / wieczorowe

C

--- SEMESTR LETNI ---

1

dr D. Godlewska - Werner, dr Z. Nieckarz

B - Patologie w organizacji

dzienne / wieczorowe

B

2

dr A. Piotrowski

B - Psychologia penitencjarna - teorie i badania

dzienne / wieczorowe

B

3

dr A. Piotrowski

B - Patologiczny wpływ społeczny

dzienne / wieczorowe

B

4

prof. J. Senyszyn

B - Wybrane techniki kreowania wizerunku osoby publicznej / polityka

dzienne / wieczorowe

B

5

dr A. Jarmołowska

B - Specyfika funkcjonowania rodziny adopcyjnej

dzienne / wieczorowe

B

6

prof. F. Makurat

B - Psychofizyczne uwarunkowania sukcesu sportowego

dzienne / wieczorowe

B

7

dr M. Łockiewicz

C - Developmental dyslexia

dzienne / wieczorowe

C

8

dr K. Skrzypińska

C - Terapia w obszarze sfery duchowości

dzienne / wieczorowe

C

9

dr M. Łockiewicz

C - Teaching reading & writing to young learners

dzienne / wieczorowe

C

10

dr E. Sinacka - Kubik

C - TOC for Education - wykorzystanie teorii ograniczeń w pracy edukacyjnej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą

dzienne / wieczorowe

C

11

mgr A. Kasica - Nowakowska

C - Developmental Movement - Veronica Sherborne

dzienne / wieczorowe

C

12

dr D. Budnik - Przybylska

C - Elementy doradztwa zawodowego

dzienne / wieczorowe

C

13

dr B. Mańkowska

C - Zjawisko wypalenia zawodowego

dzienne / wieczorowe

C

14

dr A. Szabowska - Walaszczyk

C - Wprowadzenie do pozytywnej psychologii organizacji

dzienne / wieczorowe

C

15

dr K. Kryś

C - Zróżnicowanie kulturowe - pozytywne aspekty funkcjonowania człowieka

dzienne / wieczorowe

C

16

prof. R. Konarski

C - Statystyka średnio-zaawansowana II - Analiza wariancji

dzienne / wieczorowe

C

17

prof. R. Konarski

C - Wprowadzenie do modeli równań strukturalnych

dzienne / wieczorowe

C

18

dr J. Przybylski

C - Monitoring w sporcie

dzienne / wieczorowe

C

19

dr M. Łockiewicz

C - The psychology of language

dzienne / wieczorowe

C

dodano 19.09.2016

Zapisy na zajęcia !

SZANOWNI PAŃSTWO !

Z UWAGI NA AWARIĘ SERWERU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, ZAPISY NA SEMINARIA MAGISTERSKIE W DN. DZISIEJSZYM (06.09.2016) ZOSTAJĄ ANULOWANE !!!!!

TERMIN ZAPISU NA SEMINARIA ZOSTAJE PRZEŁOŻONY NA JUTRO (07.09.2016) W GODZ. 09:00-20:00 !!!!!

PROSIMY O PRZEKAZANIE INFORMACJI DALEJ.

 

ZAPISY NA PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN I BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ ZGODNIE Z TERMINARZEM ZAPISÓW !!!

→ Terminarz zapisów na rok akademicki 2016/2017. Podstawowe informacje.

dodano 09.09.2016

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Turzyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Turzyńska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 1 lutego 2017 roku, 11:52