Opiekunownie praktyk pedagogiczno-zawodowych | Wydział Nauk Społecznych

Opiekunownie praktyk pedagogiczno-zawodowych

Rok akademicki 2015 /2016

Kierownik praktyk studenckich w Instytucie Psychologii – dr Katarzyna Bojarska

Wydziałowy kierownik praktyk studenckich – mgr Beata Sztander

  • ścieżka Psychologia kliniczna dorosłego – dr Joanna Kozaka
  • ścieżka Psychologia organizacji, zarządzania i marketingu – dr Paweł Jurek
  • ścieżka Psychologia międzykulturowa i psychologia rodzaju – dr Paulina Pawlicka
  • ścieżka Patologie społeczne i psychologia sądowo - penitencjarna – dr Andrzej Piotrowski
  • ścieżka Psychologia dzieci i młodzieży– dr Magdalena Chrzan-Dętkoś
  • ścieżka Psychologia rodziny – dr Anna Jarmołowska
  • specjalność Neurobiopsychologia –dr Marta Witkowska
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jarosław Jurkowski
Treść wprowadzona przez: Rafał Chyła
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 25 września 2015 roku, 6:21