Plan zajęć – zmiany | Wydział Nauk Społecznych

Marzec 2017

Uwaga zmiana auli w dn.  21.03.2017 !

Uwaga Studenci I roku !

W dn. 21.03.2017 nastąpi zmiana auli dla zajęć "Wprowadzenie do psychologii społecznej" z prof. Krystyną Adamską: zajęcia odbędą się w auli S211.

Zmiana ma charakter jednorazowy.

dodano 14.03.2017

Uwaga zmiana terminu "Diagnozny dziecka w wieku szkolnym" z dr Dorotą Dyklaską-Bieck!

Uwaga Studenci III roku !

II tura dla przedmiotu "Diagnoza dziecka w wieku szkolnym" z dr Dorotą Dykalską-Bieck rozpocznie się wyjątkowo od 29.03.2017.

dodano 10.03.2017

Uwaga zmiana godzin fakultetu "SPSS w praktyce" z mgr Darią Pizuńską !

Uwaga Studenci IV-V roku !

Od dn. 14.03.2017 nastapi zmiana godzin fakultetu "SPSS w praktyce" z mgr Darią Pizuńską - zajęcia będą odbywać się w godz. 17:30-19:00.

Zmiana odnotowana na planie.

dodano 09.03.2017

Uwaga zmiana godzin seminarium kursowego z dr A. Mańskim

Uwaga Studenci III roku NBP !

Od dn. 10.03.2017 nastąpi zmiana godzin seminarium kursowego dr Arkadiusza Mańskiego - zajęcia będą realizowane w piątki w godz. 11:30-13:00 w sali C105. 

Zmiana odnotowana na planie.

dodano 02.03.2017

Uwaga zmiana zajęć z dr M.Łockiewicz !

Uwaga Studenci III-V roku !

Od dn. 01.03.2017 nastąpi zmiana godzin zajęć "Developmental dyslexia" z dr Martą Łockiewicz - zajęcia będą realizowane w środy w godz. 15:30-17:00.

Zmiana nastapiła również dla III roku z zajęć "Seminarium kursowe" z dr Martą Łockiewicz - zajęcia będą realizowane w środy w godz. 17:15-18:45.

Sale pozostają bez zmian. Zmiana odnotowana na planie.

dodano 01.03.2017

Uwaga zmiana sali dla I roku NBP !

Uwaga Studenci I roku NBP !

Od dn. 07.03.2017 nastąpi zmiana sali dla zajęć "Psychologia rozwoju człowieka" z dr Pauliną Pawlicką - zarówno grupa I jak i II będzie realizowała zajęcia w sali C 202.

Zmiana odnotowana na planie.

dodano 01.03.2017

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Turzyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Turzyńska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 marca 2017 roku, 11:40

Luty 2017

Uwaga nagłe anulowanie przedmiotów w semestrze letnim !

Uwaga Studenci Psychologii !

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od Insytutu Psychologii, zostają anulowane przedmioty: Teaching reading & writing to young learners oraz The psychology of language.

Osoby zapisane na przedmiot zostały automatycznie wypisane z przedmiotów.

Ewentualny zapis na inny przedmiot tylko za pośrednictwem koordynatora ds. zapisów na zajęcia p. Angeliki Rudzińskiej.

dodano 28.02.2017

Uwaga zmiana sal od dn. 22.02.2017 !

Uwaga Studenci Psychologii III, IV, V rok !

Od dn. 22.02.2017 nastąpi zmiana sali dla następujących przedmiotów:
III rok:
Seminarium kursowe z dr Dagmarą Budnik-Przybylską - zmiana sali na C104.

IV-V rok:
"Nowoczesne metody rehabilitacji (...)" oraz "Diagnoza gotowości szkolnej" z dr Dorotą Dykalską-Bieck - zmiana sali na C105.

Zmiany odnotowane na planie zajęć.

dodano 22.02.2017

Uwaga zmiana auli w dn. 23.02.2017 !

Uwaga Studenci Psychologii III-V rok !

W dn. 23.02.2017 nastąpi zmiana auli dla zajęć „Neuropsychologia kliniczna dorosłych” z prof. Krzysztofem Jodzio oraz „Problematyka kontaktu w diagnozie i terapii dzieci” z dr Magdaleną Chrzan – Dętkoś.

Zajęcia w tym dniu odbędą się w auli S 204.

dodano 20.02.2017

Uwaga zmiana sali od 20.02.2017 !

Uwaga III-V rok Psychologii !

Od dn. 20.02.2017 następuje zmiana sali dla zajęć "Praktyka edukacyjna" z dr Agatą Hofman z sali C207 do sali C210.

Zmiany zostały wprowadzone do końca semestru.

dodano 17.02.2017

Uwaga zmiana sali od 20.02.2017 !

Uwaga II rok Psychologii NBP!

Od dn. 20.02.2017 następuje zmiana sali dla zajęć "Neurohormonalna regulacja czynności organizmu" z prof. Andrzej Borman z sali C111/112 do sali C110.

Zmiany zostały wprowadzone do końca semestru.

dodano 14.02.2017

Uwaga zmiana sali od 15.02.2017 !

Uwaga IV-V rok Psychologii !

Od dn. 15.02.2017 następuje zmiana sali dla zajęć "Podstawy dietetyki" z dr Ziemowitem Ciepielewskim z sali C210 do sali C108.

Zmiany zostały wprowadzone do końca semestru.

dodano 14.02.2017

Uwaga zmiany sal od 14.02.2017 !

Uwaga II i IV-V rok Psychologii !

Od dn. dzisiejszego tj. 14.02.2017 następują zmiany sal dla następujących zajęć:

II rok:
- Podstawy statystyki psychologicznej (prof. R. Konarski) z auli S204 do sali C111/112 !

IV-V rok:
-Psychologia zaburzeń osobowości (prof. Beata Pastwa - Wojciechowska) z sali C111/112 do auli S204!
-Układy receptorowe mózgu (dr Ziemowit Ciepielewski) z sali C111/112 do sali C110 !

Zmiany zostały wprowadzone do końca semestru.

dodano 14.02.2017

Zmiany na planie !

Uwaga I rok Psychologii ogólnej !

W związku z przemieszaniem grup dla zajęć dr Anny Jankowskiej i dr Magdaleny Chrzan-Dętkoś, zmianie uległ plan zajęć na wtorki - proszę zapoznać się ze zmienionym planem zajęć.

dodano 13.02.2017

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Turzyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Turzyńska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 1 marca 2017 roku, 8:36

Ogłoszenia Grudzień

Zmiany na planie !

Uwaga I rok st. zaocznych Psychologii !

Zostały naniesione poprawki dot. zajęć dr J. Mianowskiego oraz dr K. Skrzypińskiej na planie zajęć w dn. 07.01 oraz 22.01.

Prosimy o zapoznanie się. Nowy plan dostępny tutaj.

dodano 14.12.2016

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Turzyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Turzyńska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 14 grudnia 2016 roku, 6:51

Ogłoszenia Listopad

Uwaga uczęszczający na zajęcia "Psychologia zeznań świadków" dr Ewa Szcześniak !

Uwaga Studenci uczęszczający na zajęcia "Psychologia zeznań świadków" u dr Ewy Szcześniak !!!

W porozumieniu z grupą dr Ewa Szcześniak zmieniła godziny zajęć w dn. 25.11 na 10:00-15:30.

Zmiana została naniesiona na plan.

dodano 02.11.2016

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Turzyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Turzyńska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 14 grudnia 2016 roku, 6:57

Uwaga zmiana zajęć "Psychopatologia" z lek. med. Dorotą Matkowską-Białko !!!

Uwaga Studenci III roku st. wieczorowych !!!

Zajęcia z  "Psychopatologii" z lek. med. Dorotą Matkowską-Białko, ze względu na nieobecność doktor w I turze, zostały przeniesione z I tury na II turę !!!

Pierwsze zajęcia rozpoczynają dn. 10.11.16 w Szpitalu ul. Srebrniki 1 Oddział.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Turzyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Turzyńska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 25 października 2016 roku, 9:34

Odrabiane zajęcia z mgr Ariadną Ładą "Psychologia rozwoju człowieka" I rok Psychoseksuologia !!

Uwaga Studenci I roku Psychoseksuologii !

Odrabiane zajęcia z mgr Ariadną Ładą z "Psychologii rozwoju człowieka" odbędą się dn. 25.10 w godz. 15:00-16:30 w sali C103.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Turzyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Turzyńska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 października 2016 roku, 13:06

Zmiana auli dn. 27.10. "Biologiczne podstawy zachowania" prof. Michał Harciarek

Uwaga Studenci I roku st. dziennych !!

Dn. 27.10. nastąpi jednorazowa zmiana auli dla zajęć "Biologiczne podstawy zachowania" prof. Michała Harciarka z auli S205 do auli S204 !

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Turzyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Turzyńska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 20 października 2016 roku, 11:28

Zmiana aul dn. 21.10. (jednorazowe) II rok / III rok Psychologii

Uwaga Studenci II i III roku studiów dziennych !!

Dn. 21.10. nastąpi jendorazowa zmiana aul dla zajęć:

II roku:

do auli S208

"Etyka zawodu psychologa"
dr Aleksandra Szulman - Wardal

do auli S203

"Filozofia z etyką"
dr Natasza Szutta

III roku:

do auli S203

Psychologia procesów poznawczych
dr Edyta Orłowska

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Turzyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Turzyńska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 20 października 2016 roku, 11:00

Uwaga zmiana auli na salę "Uzależnienie od substancji psychoaktywnych" oraz "Podstawy resocjalizacji nieletnich sprawców przestępstw" dr M. Szulc

Uwaga studenci III-V roku Psychologii Dziennej !

Fakultety z dr M. Szulcem „Uzależnienie od substancji psychoaktywnych” oraz „Podstawy resocjalizacji nieletnich sprawców przestępstw” od następnego poniedziałku tj. 24.10.16 zostają trwale przeniesione do sali C 111/ C112.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Turzyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Turzyńska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 20 października 2016 roku, 13:13

Nieobecność dr Karola Karasiewicza !!!!!

Uwaga studenci II roku st. dziennych!

Z związku z nieprzwiewidzianą nieobecnością dr K. Karasiewicza w dn. dzisiejszym, zajęcia z "Podstawy statystyki psychologicznej" oraz "Pakiety statystyczne dla psychologów" dla II roku st. dziennych poprowadzi prof. Roman Konarski.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Turzyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Turzyńska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 20 października 2016 roku, 8:06

Strony