Ogłoszenia dla studentów studiów stacjonarnych | Wydział Nauk Społecznych

Ogłoszenia dla studentów studiów stacjonarnych

Erasmus+ 2017/2018

Studenci zainteresowani wyjazdem zagranicznym w ramach programu Erasmus+ proszeni są o wysłanie informacji drogą e-mailową na adres polar@ug.edu.pl

W międzyczasie proszę zapoznać się z informacjami nt. programu zawartymi na stronie internetowej UG, szczególnie zaś tutaj:

http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_studentow_na_studia/zasady_realizacji_mobilnosci_erasmusstudia/procedura_wyjazdowa_krok_po_kroku


Wykłady Wydziałowe WNS dla studentów Bezpieczeństwa narodowego i Politologii zamieszczone są w aktualnościach Instytutu Politologii.


Grupa międzywydziałowa z j.niemieckiego z mgr J.Kmieć-Saburą w godz. 18.15-19.45 w czwartki, będzie miała zajęcia w sali D207.


Informacje dotyczące terminów odrabiania zajęć dra Wojciecha Grabowskiego za 27 lutego br.:
Podstawowe wiadomości o islamie (wykład instytutowy) środa - 15.03.br., S303,  8:00-9:30
Podstawowe wiadomości o islamie (wykład wydziałowy) poniedziałek 27.03.br., S303, 18:30-20:00
Współczesne zagadnienia terroryzmu I rok bezpiecz. licencjat 17.03.br., S 201, godz. 8:00


Informacje dot. terminów odrabiania zajęć dra hab. Arkadiusza Modrzejewskiego, prof. nadzw.UG za 28.02.br.:
Ruchy społeczne (wykład), Politologia I rok II stopnia - 23.03.2017, 16.45-18.15, s, D201
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa (wykład), Bezpieczeństwo narodowe II rok II stopnia - 06.04.2017, 16.45-18.15, s. D201
Fakultet: Idee integracyjne w Europie -  04.04.2017, 16.45-18.15, s. D204


 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Krystyna Kowalkowska
Treść wprowadzona przez: Rafał Chyła
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 22 marca 2017 roku, 12:54