Ogłoszenia dla studentów studiów stacjonarnych | Wydział Nauk Społecznych

Ogłoszenia dla studentów studiów stacjonarnych

Erasmus+ 2017/2018

Studenci zainteresowani wyjazdem zagranicznym w ramach programu Erasmus+ proszeni są o wysłanie informacji drogą e-mailową na adres polar@ug.edu.pl

W międzyczasie proszę zapoznać się z informacjami nt. programu zawartymi na stronie internetowej UG, szczególnie zaś tutaj:

http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_studentow_na_studia/zasady_realizacji_mobilnosci_erasmusstudia/procedura_wyjazdowa_krok_po_kroku


Wykłady Wydziałowe WNS dla studentów Bezpieczeństwa narodowego i Politologii zamieszczone są w aktualnościach Instytutu Politologii.


Grupa międzywydziałowa z j.niemieckiego z mgr J.Kmieć-Saburą w godz. 18.15-19.45 w czwartki, będzie miała zajęcia w sali D207.


Uwaga I i III rok Bezpieczeństwo narodowe L-3 stacjonarne – zmiany w planie zajęć dr M.Ilnickiego od 03.04.br.

Zajęcia według dotychczasowego planu we wtorki odbywać się będą do 16 maja 2017.

Ponadto dodatkowo odbędą się 3 razy zajęcia w czwartki 6,20,27 kwietnia 2017 według następującego rozkładu:

I rok - zajęcia w czwartki - 6,20,27.04.2017

8.00-9.30 – wykład – Wstęp do teorii bezpieczeństwa, sala D 204
11.30-13.00 - ćwiczenia - Wstęp do teorii bezpieczeństwa, sala D 203, grupa BR
13.15-14.45 - ćwiczenia - Wstęp do teorii bezpieczeństwa, sala D 203, grupa BG

III rok - zajęcia w czwartki - 6,20,27.04.2017

9.45-11.15 – Przestępczość transnarodowa (specjalizacja), sala D 207, grupa BG


I rok Politologii I stopnia
Ćwiczenia ze Stosunków międzycywilizacyjnych i międzykulturowych z dr T.Lenkiewiczem są przeniesione, od 10 kwietnia 2017 do końca semestru letniego, na poniedziałek   do sali D 205 w godz. 9.45-11.15 grupa US, w godz. 11.30-13.00 grupa EPG. W piątek 7 kwietnia br.  pozostają bez zmian.


Dr Tomasz Lenkiewicz  od 10.04.br. do końca semestru letniego, przenosi konsultacje z piątku na poniedziałek w  godz. 13.00-14.00.


Od poniedziałku dnia 10.04.br.  konsultacje dra hab. Rafała Ożarowskiego, prof. nadzw. będą  odbywały się  w godz. 13.00 do 15.00.


W dniu 26.04.2017 zajęcia z auli S 208 są przeniesione do sali D 303:
godz. 9.45-11.15 - I Bezpieczeństwo narodowe MSU wykład "Bezpieczeństwo społeczne" - dr M.Kubiak
godz. 13.15-14.45 - I Dyplomacja wykład "Międzynarodowe stosunki gospodarcze" - dr J.Rosłon-Żmuda


Z powodu wyjazdu na konferencję dr Michał Kubiak odwołuje zajęcia i konsultacje w dniu 19.04.2017.
Zajęcia zostaną odrobione w dniu 28.04.br. (piątek) wg poniższego harmonogramu:
- Bezpieczeństwo społeczne (w)- (I rok MSU Bezpieczeństwo narodowe)- w godz. 15.00-16.30 s. D208
- Fakultet "Ekonomia społeczna" -w godz. 16.45-18.15, s. D208


Prof. dr hab. Maciej Szczurowski przenosi zajęcia i dyżur z dnia 21.04.2017 na dzień 28.04.2017r. Godziny zajęć zostały  ustalone z poszczególnymi grupami.


W dniu 24.04.2017 (poniedzialek) zajęcia z auli S 208 są przeniesione do skrzydła D w sposób następujący:
11.30-13.00 - I Politologia MSU - wykład monograficzny  - prof. A.Kubka -sala D 208
13.15-14.45 - II Bezpieczeństwo narodowe + II Politologia - wykład Współczesne systemy polityczne - prof. G.Piwnicki - sala D 201


Wykład wydziałowy "Propaganda w systemach demokratycznych" (dr Jacek Wojsław) z dnia 11 kwietnia br. zostanie odrobiony w czwartek 27 kwietnia br. w godz. 11:30-13:00 w Sali C211-C212.


Dr hab. Jakub Potulski, prof. nadzwyczajny odwołuje zajęcia w dniu 24.04.2017r. Zajęcia zostaną odrobione  po uzgodnieniu terminu ze studentami.


Fakultet z prof. M.Bracka zostaje przeniesiony z czwartku na środę w godz.16.45-19.00 w terminach 26 IV, 10,17 V, sala D 308.


Z powodu wyjazdu na konferencję dr hab. Rafał Ożarowski, prof. nadzw. odwołuje zajęcia i konsultacje w dniach 24-26.04.br. Zajęcia zostaną odrobione po uzgodnieniu terminów ze studentami.


 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Krystyna Kowalkowska
Treść wprowadzona przez: Rafał Chyła
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 22 kwietnia 2017 roku, 12:54