Ogłoszenia dla studentów studiów stacjonarnych | Wydział Nauk Społecznych

Ogłoszenia dla studentów studiów stacjonarnych

Erasmus+ 2017/2018

Studenci zainteresowani wyjazdem zagranicznym w ramach programu Erasmus+ proszeni są o wysłanie informacji drogą e-mailową na adres polar@ug.edu.pl

W międzyczasie proszę zapoznać się z informacjami nt. programu zawartymi na stronie internetowej UG, szczególnie zaś tutaj:

http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_studentow_na_studia/zasady_realizacji_mobilnosci_erasmusstudia/procedura_wyjazdowa_krok_po_kroku


Prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki wyznaczył termin egzaminu poprawkowego w sesji letniej roku akademickiego 2016/2017 na dzień 08.09.2017r. w godz. 10.00-12.00.


ks. dr hab. Adam Romejko, profesor nadzwyczajny w letniej sesji poprawkowej roku akademickiego 2016/2017 będzie obecny w terminach:
5.09. i 12.09.2017r w godz. 10.30-12.30.


dr Małgorzata Leszczyńska w letniej sesji poprawkowej roku akademickiego 2016/2017 będzie obecna w dniu 11.09.2017r. w godz. 8.00-9.00.


dr Margot Stańczyk-Minkiewicz w letniej sesji poprawkowej roku akademickiego 2016/2017 będzie obecna w dniu 11.09.2017r. w godz. 10.00-12.00.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Krystyna Kowalkowska
Treść wprowadzona przez: Rafał Chyła
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 27 czerwca 2017 roku, 15:12