Egzaminy poprawkowe | Wydział Nauk Społecznych

Egzaminy poprawkowe


Prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki wyznaczył termin egzaminu poprawkowego w sesji letniej roku akademickiego 2016/2017 na dzień 08.09.2017r. w godz. 10.00-12.00.

ks. dr hab. Adam Romejko, profesor nadzwyczajny w letniej sesji poprawkowej roku akademickiego 2016/2017 będzie obecny w terminach: 5 i 12.09.2017r w godz. 10.30-12.30.


dr Małgorzata Leszczyńska w letniej sesji poprawkowej roku akademickiego 2016/2017 będzie obecna w dniu 11.09.2017r. w godz. 8.00-9.00.


I rok Politologii
W dniu 23 czerwca 2017 (piątek) odbędzie się egzamin poprawkowy ustny u prof. J.Tebinki  z przedmiotu Najnowsza historia polityczna od godz. 10.00 w pokoju D 414.


 

 

 

 

 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 21 czerwca 2017 roku, 18:20