Egzaminy poprawkowe | Wydział Nauk Społecznych

Egzaminy poprawkowe


Prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki wyznaczył termin egzaminu poprawkowego w sesji letniej roku akademickiego 2016/2017 na dzień 08.09.2017r. w godz. 10.00-12.00.

ks. dr hab. Adam Romejko, profesor nadzwyczajny w letniej sesji poprawkowej roku akademickiego 2016/2017 będzie obecny w terminach: 5 i 12.09.2017r w godz. 10.30-12.30.


dr Małgorzata Leszczyńska w letniej sesji poprawkowej roku akademickiego 2016/2017 będzie obecna w dniu 11.09.2017r. w godz. 8.00-9.00.


dr Margot Stańczyk-Minkiewicz w letniej sesji poprawkowej roku akademickiego 2016/2017 będzie obecna w dniu 11.09.2017r. w godz. 10.00-12.00.


Uwaga I rok Politologii - licencjat
Egzamin poprawkowy z Najnowszej historii politycznej u prof. Jacka Tebinka odbędzie się 7 września ogodz 10.00 w pokoju D 414.
Egzamin będzie miał charakter ustny. Zakres materiału: historia najnowsza 1945-1991 - podręcznik, wykłady i jedna pozycja z literatury monograficznej.


Egzaminy i zaliczenia w  sesji poprawkowej u prof. zw. dr. hab. Macieja Szczurowskiego odbędą się w dniu 14 września 2017 r. w godzinach:
- 8.00 - 8.30 - decydowanie polityczne;
- 8.30 - 9.00 - pozostałe.

Terminy dyżurów  prof. zw. dr. hab. Macieja Szczurowskiego w sesji poprawkowej:
5.09.2017r. - 10.00 - 11.30;
14.09.2017r. - 10.30 - 12.00. 

 

 

 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Krystyna Kowalkowska
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 26 lipca 2017 roku, 10:13