Wymiana zagraniczna (ERASMUS+) | Wydział Nauk Społecznych

SM ERASMUS - wyjazdy studentów

ZałącznikWielkość
Plik Rekrutacja 2017/2018191.81 KB
Microsoft Office document icon Formularz74 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 9 lutego 2017 roku, 12:05

Rekrutacja do programu Erasmus+/STA Kraje Partnerskie

plakat

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 10 czerwca 2016 roku, 14:36

INTERNATIONAL STUDENTS - incoming students

ZałącznikWielkość
Plik Erasmus courses 2017/201835.97 KB
Microsoft Office document icon Educational practice manual111 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 maja 2017 roku, 11:12

Wymiana zagraniczna (ERASMUS+)

Program ERASMUS+ to program mobilności studentów, doktorantów i pracowników naukowych, który wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku, kontynuując tradycje programu ERASMUS, działającego w latach 2007-2013 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Jego celem jest rozwijanie umiejętności uczestników oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy, a także modernizacja systemów edukacji i wsparcia młodzieży.

W ramach programu studenci, doktoranci i pracownicy naukowi mogą wyjeżdżać na studia oraz praktyki do instytucji, działających we wszystkich krajach uczestniczących w programie: 28 państw członkowskich, państw EFTA/EOG, oraz państw kandydujących do UE.

Udział w programie jest bezpłatny i niezależny od stopnia, trybu i poziomu studiów.

 

Myślisz, że ERASMUS+ nie jest dla Ciebie, bo już byłaś/eś na Moście?
To żadna przeszkoda!
Zasada działa też w drugą stronę – fakt, że wybierzesz się
na ERASMUS, nie zdyskwalifikuje Cię przy ubieganiu się
o miejsce z oferty MOST.

 
 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 1 października 2014 roku, 12:31

TM ERASMUS - wyjazdy nauczycieli

Wyjazdy pracowników dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ 2016/2017

Zachęcamy do wyjazdów do uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus Teachers’ Mobility.

Lista uczelni partnerskich Instytutu Pedagogiki znajduje się poniżej na stronie:
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020

1.    Do 3 listopada 2016 r. należy dostarczyć swoje zgłoszenie do koordynatora Programu Erasmus+:

Mgr Magdaleny Sawicz wnsms@ug.edu.pl

zawierające wybór uczelni, proponowany program zajęć dydaktycznych oraz dokumenty: „E+ Staff Mobility for Teaching - Agreement” i „E+ Wniosek o dofinansowanie wyjazdu STA”.

2.    Decyzję w sprawie kwalifikacji kandydatów na wyjazd będzie podjęta na poziomie Wydziału w pierwszej połowie listopada.

Zasady wymiany i rekrutacja

  • Za wytypowanie nauczycieli akademickich odpowiedzialna jest wydziałowa komisja rekrutacyjna Erasmusa. Koordynator wydziałowy merytorycznie nadzoruje wyjazd, podpisując przygotowany przez wyjeżdżającego wykładowcę„E+ Staff Mobility for Teaching - Agreement” oraz „E+ Wniosek o dofinansowanie wyjazdu STA”.
  • Wytypowani nauczyciele akademiccy postępują zgodnie z wytycznymi przekazanymi koordynatorom wydziałowym przez BWZS.


Decyzja o wyjeździe podejmowana jest według następujących kryteriów:

  1. stopień zaangażowania w realizację wyjazdu – należy złożyć podpisany „E+ Staff Mobility for Teaching - Agreement” (skan)
  2. krótkie umotywowanie korzyści jakie z wyjazdu posiadać będzie Instytut/Wydział
  3. nowe doświadczenie naukowe – preferowane będą osoby, które najwyżej raz korzystały z TM Erasmus
  4. prowadzenie zajęć w językach obcych (zwłaszcza jeśli stanowią one część oferty dydaktycznej dla studentów zagranicznych w UG)
  5. bezpośrednie zaangażowanie w realizację działań ERASMUS-owych na wydziałach (np. rekrutacja studentów, opieka merytoryczna nad studentami przyjezdnymi)
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 października 2016 roku, 14:33

ERASMUS - praktyki dla studentów

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 17 listopada 2016 roku, 10:41