Współpraca z zagranicą | Wydział Nauk Społecznych

Wizyta ukraińskich naukowców w Instytucie Pedagogiki WNS UG

W dn. 7.12.2016 r. odbyło się spotkanie pracowników naukowych z Ukrainy z akademikami z Instytutu Pedagogiki WNS. Uczestniczyli w nim: prof. Irina Manokha - Dyrektor Wschodnioeuropejskiego Instytutu Psychologii w Kijowie), prof. Ivan Bekh - Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych Ukraińskiej Akademii Nauk Pedagogicznych, oraz - z tegoż Instytutu - prof. Zhanna Petrochko, prof. Sergiej Ryk - Rektor ds. Naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. H. Skovorody w Perejasław-Chmielnicki, a także: Dziekan WNS dr hab. Tadeusz Dmochowski prof. nadzw., Dyrektor IP prof. dr hab. Romuald Grzybowski,  Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych dr Alicja Komorowska-Zielony, Kierownik Zakładu Badań nad Dzieciństwem i Szkołą prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska oraz z tegoż Zakładu: dr hab. Maria Groenwald prof. nadzw., dr Grażyna Szyling, dr Wojciech Siegień, a także mgr Paulina Siegień (tłumaczka).

 W trakcie spotkania, m.in., rozmawiano o aktualnych problemach, z którymi szkolnictwo wyższe boryka się w związku z realizowanymi w obu krajach reformami, podzielono się doświadczeniami z działań podejmowanych na rzecz ich rozwiązywania. Ponadto przedstawiciele poszczególnych uczelni przekazali informacje o kierunkach poszukiwań naukowo-badawczych prowadzonych w ich placówkach, oraz o dorobku badawczym i dydaktycznym. Szczególną uwagę podczas tego spotkania zwrócono na wyznaczenie kierunków dalszej współpracy, w tym m.in. rozwijanie mobilności pracowników naukowych i studentów w ramach programu Erasmus +.   

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Paweł Śpica
Treść wprowadzona przez: Paweł Śpica
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 17 marca 2017 roku, 10:08

Naukowcy z Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Narodów w Moskwie gościli w Instytucie Pedagogiki w ramach Programu Erasmus+

W dniach 5-9 grudnia 2016 r. gościliśmy w Instytucie Pedagogiki czworo naukowców z Rosyjskiego Uniwersytetu
Przyjaźni Narodów w Moskwie. Ich wizyta związana była z realizacją jednej z części projektu mobilności
z krajami partnerskimi Erasmus+, przygotowanego przez dr. Wojciecha Siegienia i dr Grażynę Szyling,
na który Agencja Narodowa Erasmusa przyznała w wyniku konkursu dofinansowanie przekraczające 30 tys. EU.

Naszymi gośćmi byli: prof. Natalia Karabuszczenko, doc. Nina Sungurowa, dr Olga Logvinowa i dr Zlata Boyko.
Poza przeprowadzeniem obowiązkowych zajęć ze studentami wzięły one także udział w obradach Międzynarodowej
Konferencji z cyklu "W świetle i cieniu idei pedagogicznych", poświęconej tym razem Antonowi Makarence.
Spotkały się również ze swoimi studentami, którzy w semestrze zimowym studiują na Wydziale Nauk Społecznych
dzięki projektowi mobilności Erasmus+. 
Znalazły czas na bliższe poznanie UG i wymianę poglądów z pracownikami naukowymi Polski, Ukrainy i Białorusi.
Jeden z dni poświęciły na zwiedzanie Gdańska i zgłębianie jego dalszej i bliższej przeszłości.

O ich wrażeniach z pobytu w Polsce będziemy mogli się dowiedzieć więcej z wywiadu,
który ukaże się w najbliższym numerze Gazety Uniwersyteckiej, w lutym 2016 r.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Paweł Śpica
Treść wprowadzona przez: Paweł Śpica
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 11 stycznia 2017 roku, 14:51