Prace dyplomowe | Wydział Nauk Społecznych

Prace dyplomowe i magisterskie

Akty prawne:

1. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 70/R/15  z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie postępowania z pracami dyplomowymi studentów Uniwersytetu Gdańskiego 

2. Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 20/15 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego (Rozdział 5.)

3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (wyciąg)

 


Studenci składają w Dziekanacie dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony:

 1. Indeks z uzupełnionymi wszystkimi wpisami (liczba godzin zajęć, punkty ECTS, daty egzaminów  i zaliczeń itp.) Jednocześnie należy sprawdzić czy wszystkie oceny w Indeksie Elektronicznym zgadzają się z Indeksem papierowym.
 2. W przypadku Indeksu Elektronicznego, student zobowiązany jest do sprawdzenia na Portalu Studenta czy są uzupełnione wszystkie oceny i zaliczenia.
 3. Egzemplarz pracy dyplomowej podpisany przez promotora na stronie tytułowej wraz z podpisanym oświadczeniem studenta o samodzielnym napisaniu pracy, na ostatniej stronie.
  Egzemplarz pracy składany do Dziekanatu powinien być wydrukowany dwustronnie oraz zbindowany. Formę pozostałych egzemplarzy pracy dyplomowej ustala promotor.
 4. Płyta CD / DVD  podpisana przez promotora w papierowej kopercie.
  Płyta powinna zawierać zapisaną pracę magisterską w dwóch plikach: pliku tekstowym (np. Word ) oraz PDF.
 5. Na płycie powinien znajdować się również opis pracy przygotowany w formacie .xml.
  Plik .xml należy wygenerować i zapisać na płycie nie zmieniając jego tytułu.
  Program do tworzenia opisu pracy dyplomowej dostępny jest w odpowiedniej zakładce po zalogowaniu się w Portalu Studenta.
  Płyta powinna być podpisana w następujący sposób:

· Nazwisko i imię
· Nr albumu
· Tytuł pracy
· Promotor (tytuł naukowy, imię i nazwisko)
· Parafka promotora

 1. Cztery fotografie w formacie 4,5 x 6,5 cm (dodatkowo 1 fotografia w przypadku pisemnego wniosku studenta o odpis dyplomu w j. obcym).
 2. Opłata za dyplom 60 zł (dodatkowa opłata za odpis w wersji obcojęzycznej 40 zł).

PRZYDATNE LINKI:

 1. Przygotowanie pracy magisterskiej w formacie .pdf (np. programem PDF Creator).
 2. Wzór pierwszej strony.
 3. Wzór oświadczenia studenta o samodzielności wykonania pracy dyplomowej
 4. Wzór karty obiegowej (ujednolicony dla studentów wszystkich kierunków)
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Jarosław Jurkowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 23 stycznia 2017 roku, 12:11