Informacje bieżące | Wydział Nauk Społecznych

Uwaga! Studenci I roku Pedagogiki wczesnej edukacji, studia niestacjonarne

Informacje na temat wyborów specjalności są dostępne na Portalu Studenta.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 12 kwietnia 2017 roku, 14:51

DODATKOWY TERMIN EGZAMINU

DODATKOWY TERMIN EGZAMINU NA SPECJALNOŚĆ Wczesna edukacja z logopedią
odbędzie się w Katedrze Logopedii (Gdańsk, ul. Wita Stwosza 58), pokój 122, w czwartek 20 kwietnia w godzinach 13.15-14.00.
Egzaminował będzie Pan dr Grzegorz Kołodziej. (wyznaczone godziny są również godzinami konsultacji)
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 kwietnia 2017 roku, 12:20

Wybory przedmiotów fakultatywnych na rok 2017/18 dla studentów obecnego II roku studiów I stopnia oraz studentów I roku studiów II stopnia

Uwaga studenci
I roku II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA
 
Dyrekcja Instytutu Pedagogiki informuje, że nie odbędą się w roku akademickim 2017/2018  następujące fakultety:
  • na studia stacjonarnych
1.      Aplikacje mobilne do chińskiej kaligrafii jako narzędzie pracy edukacyjnej (3 semestr)  - ćwiczenia,   mgr Jimsong Li
2.      Pokój dziecięcy-fakultet badawczy (3 semestr) - ćwiczenia, dr hab. M. Lewartowska-Zychowicz  profesor nadzwyczajny
3.      Dziedzictwo kulturowe Gdańska (3 semestr) - ćwiczenia, dr hab. K. Puchowski profesor nadzwyczajny
4.      Polityka a edukacja (3 semestr)- wykład, dr P. Stańczyk
5.      Edukacja a idea solidarności (4 semestr) - ćwiczenia, dr P. Zamojski
6.      Ekonomia edukacji (4 semestr) - wykład, dr Ł. Stankiewicz
 
 
  • na studiach niestacjonarnych
1. Integracja i edukacja imigrantów i uchodźców (3 semestr)- wykład, dr D.  Jaworska
2. Dziedzictwo kulturowe Gdańska (3 semestr) - fakultet z grupy ćwiczeń A, dr hab. K. Puchowski  profesor nadzwyczajny
3. Podkultury dziecięce i młodzieżowe (3 semestr) - fakultet z grupy ćwiczeń A, mgr M. Piechowicz
4. Praca z dzieckiem krzywdzonym (3 semestr)- fakultet z grupy ćwiczeń B, mgr A. Dymowska
5. Pedagogika biografiami pisana (4 semestr) - wykład, prof. dr hab. R. Grzybowski
6. Edukacja a idea solidarności (4 semestr) - ćwiczenia, dr P. Zamojski
7. Zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze jako forma pomocy rodzinie (4 semestr) - ćwiczenia, mgr J. Jezierska
 
 
Studenci, którzy wybrali ww fakultety proszeni są o kontakt do dnia 05 kwietnia br.  z  Tokiem Studiów: A.Wlazło, pok. A 415, tel.: 058 523 42 55, e-mail: pedaw@univ.gda.pl

Poniżej procedury wyboru dla poszczególnych kierunków.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 31 marca 2017 roku, 13:17

Uwaga studenci I roku Pedagogiki I stopnia

W środę 15 marca 2017 o godzinie 13.00 (zaraz po wykładzie „Patologie społeczne”) w auli S-203 odbędzie się krótkie spotkanie dotyczące przyszłego wyboru specjalności.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 marca 2017 roku, 11:23

Informacja dla studentów I roku Pedagogiki wczesnej edukacji zainteresowanych wyborem specjalności Wczesna edukacja z logopedią

Uwaga zmiana godzin!
 
Egzamin kwalifikacyjny ze sprawności wymowy uprawniający do ubiegania się o zapisanie się na specjalność Wczesna edukacja z logopedią
odbędzie się dla studiów stacjonarnych w terminie 17 marca 2017, godzina od 12.15,  sala S-418
dla studiów niestacjonarnych w terminie 11 marca 2017,  godzina od 9.30,  sala S-418 (dla osób nieobecnych na zjeździe dodatkowy termin 18 marca, godzina od 12.15, sala S-418).
 
Godziny egzaminu zostały wyznaczone w czasie trwania zajęć dla niektórych grup.
By nie zaburzać zbytnio prowadzenia zajęć studenci proszeni są o wychodzenie w małych grupkach.
 
Uwaga! - na egzamin konieczne jest zabranie dowodu tożsamości ze zdjęciem
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 marca 2017 roku, 11:10

Informacja dla studentów I roku Pedagogiki wczesnej edukacji zainteresowanych wyborem specjalności Wczesna edukacja z językiem angielskim

Egzamin kwalifikacyjny z języka angielskiego uprawniający do ubiegania się o zapisanie się na specjalność Wczesna edukacja z językiem angielskim
odbędzie się dla studiów stacjonarnych w terminie 23 marca 2017, godzina 8.00,  aula S-211
dla studiów niestacjonarnych w terminie 18 marca 2017,  godzina 8.00,  auli S-211
 
Uwaga! - na egzamin konieczne jest zabranie dowodu tożsamości ze zdjęciem
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 6 marca 2017 roku, 14:47

Wybory seminarium na rok 2016/17 dla studentów II roku stacjonarnych studiów I stopnia Pedagogiki oraz Pedagogiki specjalnej

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 9 lutego 2017 roku, 14:09

ZAPISY NA WYKŁADY WYDZIAŁOWE dla studentów I roku studiów II stopnia na kierunkach: Pedagogika i Praca socjalna oraz II roku II stopnia na kierunku Pedagogika specjalna

UWAGA! Nąstapiła zmiana w liczebności dostępnych wykładów do wyboru

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 12 stycznia 2017 roku, 14:00

ZAPISY NA ĆWICZENIA Z HISTORII dla studentów I roku studiów I stopnia na kierunku Pedagogika

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 6 grudnia 2016 roku, 12:22

ZAPISY NA WYKŁADY dla studentów I roku studiów II stopnia na kierunku Pedagogika

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 5 grudnia 2016 roku, 13:58

Strony