Plany studiów cyklu KRK | Wydział Nauk Społecznych

Plany studiów cyklu KRK

Krajowe Ramy Kwalifikacji to opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji. Służy on przede wszystkim większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji. KRK stworzone zostały między innymi dla potrzeb rynku pracy i spo­łeczeństwa obywatelskiego. Ważny jest także fakt, że KRK zawierają opis hierarchicznego systemu po­zio­­mów kwa­li­fikacji – każda kwalifikacja jest umieszczona na jednym z tych po­zio­mów.

Więcej informacji

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Natalia Czajkowska
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 4 maja 2016 roku, 15:01