Czasopisma | Wydział Nauk Społecznych

Czasopisma

Instytut wydaje czasopismo naukowe Miscellanea Anthropologica et Sociologica

 

Instytut współpracuje - w zakresie wydawania czasopisma Estetyka i Krytyka – z Uniwersytetem Jagiellońskim i Polskim Towarzystwem Filozoficznym.

Instytut dofinansowuje wydawanie czasopisma (i stale współpracuje) Filo-Sofija, wydawanego przez Komisję Filozofii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego i Bydgoski Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Instytut jako członek wspierający Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej współpracuje w zakresie wydawania czasopisma „Central European Journal of Communication”, ukazującego się w języku angielskim. (więcej)

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego w partnerstwie z Zespołem Etyki Słowa przy Radzie Języka Polskiego PAN wydaje międzynarodowe czasopismo naukowe „Media Biznes Kultura”. Tytuł czasopisma jest bezpośrednim nawiązaniem do nazwy międzynarodowej konferencji naukowej, cyklicznie organizowanej przez gdańskie dziennikarstwo zapraszające do interdyscyplinarnego dyskursu na temat mediów naukowców z kraju i za granicy. Umieszczane tu artykuły sytuują się na styku takich dyscyplin jak: nauki o mediach, nauki o komunikowaniu, marketing i zarządzanie, psychologia, językoznawstwo i komunikacja wizualna. Formuła czasopisma jest dwujęzyczna. Teksty publikowane są w j. polskim i j. angielskim.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Jarosław Jurkowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 9 listopada 2016 roku, 12:15