Badania naukowe | Wydział Nauk Społecznych

Badanie naukowe

Pracownicy IFSiD realizują następujące projekty badawcze:

Granty Narodowego Centrum Nauki (realizowane w 2014 r.)

Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem? Dyskusja z sytuacjonistyczną krytyką etyki cnót (dr Natasza Szutta)

Intuicje moralne a problem moralnej niezgody (dr Artur Szutta)

Natura woli. Wolność a konieczność. Analiza stanowiska Jana Dunsa Szkota na tle poglądów św. Augustyna, św. Anzelma z Canterbury i św. Tomasza z Akwinu (dr Martyna Koszkało)

Odnowa czy herezja? Stosunek fenomenologii współczesnej do klasycznej filozofii Edmunda Husserla (dr Witold Płotka)

Proces cywilizowania jako zmienna wyjaśniająca rozwój partycypacji obywatelskiej w Polsce. Interpretacja teorii Norberta Eliasa w kontekście polskiej demokracji lokalnej (dr Arkadiusz Peisert)

Transcendentalne sposoby uzasadniania wiedzy w fenomenologii (dr Witold Płotka)

Znaczenie futbolu. Społeczne wymiary kultury kibicowania (dr Radosław Kossakowski)

A więc siedzisz w domu? Etnograficzne studium odpłatnej pracy domowej wykonywanej na zasadach telepracy (Wykonawstwo Działania Pomorskiego dr Magdalena Żadkowska)

Projekty badawcze finansowane ze środków UG przeznaczonych na rozwój naukowy młodych naukowców (środki finansowe przyznane w 2013 r.):

Rosja w tekście i doświadczeniu. Współczesne polskie relacje podróżnicze w perspektywie postkolonialnej (dr Agata Bachórz);

Narracyjne oblicze antropologii filozoficznej Paula Ricouera (mgr Krystyna Bembennek);

Humor w perspektywie moralnej (dr Monika Bokiniec);

Strategia i treści konstruowania regionu przez lokalnych liderów. Przypadek Żuław i Mierzei Wiślanej (mgr Karolina Ciechorska-Kulesza);

Społeczne reprezentacje, translacje i negocjacje ryzyka w narracjach o porodach (dr Magdalena Gajewska);

Zjawisko transpłciowości w perspektywie rodzin i bliskich osób transpłciowych (dr Anna Kłonkowska);

Znaczenie futbolu. Społeczne wymiary kultury kibicowania (dr Radosław Kossakowski);

Postawy obywatelskie w Europie Środkowej z perspektywy procesu cywilizowania Norberta Eliasa (dr Arkadiusz Peisert);

Nowe media i technologie tożsamości. Lifestreaming jako praktyka społeczno-kulturowa (dr Krzysztof Stachura).

 

Międzynarodowy projekt badawczy

Pol-Nor/202343/62/2013, finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

Socio-cultural and Psychological Predictors of Work-Life Balance and Gender Equality- Cross-Cultural Comparison of Polish and Norwegian Families (dr Magdalena Żadkowska)

www.migrationnavigator.org

 

Międzynarodowy projekt badawczy

Praktyki czasu wolnego i percepcja natury. Polscy turyści i migranci w Islandii. Numer projektu FSS/2013/IIC/W/0025. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (dr Agata Bachórz)

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jarosław Jurkowski
Treść wprowadzona przez: Jarosław Jurkowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 października 2014 roku, 10:18