Działalność naukowa | Wydział Nauk Społecznych

Działalność naukowa

W Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa działalność naukowa, obejmująca przedewszystkim przygotowywanie monografii i artykułów, organizację konferencji, seminariów i warsztatów naukowych oraz kierowanie projektami badawczymi i uczestniczenie w projektach badawczych, prowadzona jest w ramach trzech dyscyplin: filozofii (dziedzina nauk humanistycznych), socjologii oraz nauk o mediach (dziedzina nauk społecznych). Główne kierunki badań to:
w zakresie filozofii: historia filozofii (średniowicznej, nowożytnej, współczesnej); teoria poznania, logika i metafizyka, filozofia matematyki, filozofia prawa i teoria norm społecznych, etyka powinności, filozofia polityki i etyki politycznej, filozofia sztuki, estetyka, fenomenologia, hermeneutyka, filozofia religii, metafilozofia;
w zakresie socjologii: wielokulturowość (w tym szczególnie Pomorza), antropologia współczesności, przemoc (badania z pogranicza filozofii polityki i socjologii teoretycznej), procesy globalizacyjne, socjologia medycyny, starzenia się, płci, sportu, kultury, miasta, polityki i regionu, historia socjologii polskiej;
w zakresie nauk o mediach: semantyka mediów, systemy medialne, historia mediów, język reklamy, reklama i marketing, nowe formy przekazu medialnego, sieciowanie mediów, obraz i fotografia.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 4 listopada 2014 roku, 12:57