Bieżące sprawy | Wydział Nauk Społecznych

Termin składania wniosków o stypendium socjalne, specjalne, zapomogi i stypendium rektora za wysoką średnią ocen itd.

Termin składania wniosków o stypendium socjalne, specjalne, zapomogi i stypendium rektora za wysoką średnią ocen itd.: od maja do  17 października 2017r. Przekroczenie tego terminu w przypadku wniosków o stypendium rektora przekreśla drogę do starania się o stypendium, gdyż komisja wybiera do 10 % najlepszych wniosków  na dzień posiedzenia komisji.  Wnioski złożone później nie biorą już udziału w rankingu.

Wnioski o stypendium socjalne, specjalne z tytułu niepełnosprawności oraz o zapomogę można składać przez cały rok, jednak wypłata za październik i ewentualne inne minione wypłaty nie będą wyrównane.

Prosimy , aby początek października zostawiony był już tylko dla pierwszaków.

Przypominamy, że do wniosku o stypendium socjalne należy załączyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie za 2016r., pozostałe dokumenty wymienione są na naszej stronie w zakładce:  Studenci, sprawy socjalne, podstawowe informacje.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Natalia Czajkowska
Treść wprowadzona przez: Natalia Czajkowska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 31 lipca 2017 roku, 11:33

UWAGA, WYBITNI STUDENCI! Terminy składania wniosków o nagrody i stypendia za publikacje naukowe itd

 

UWAGA, WYBITNI STUDENCI!

Terminy składania wniosków o stypendia/nagrody ministra, marszałka, Prezydenta Miasta itp. za wybitne osiągnięcia na rok 2017/18. Jeśli posiadacie Państwo wybitne osiągnięcia naukowe, np. publikacje naukowe, autorstwo wynalazku, udział w uczelnianych projektach badawczych itp, artystyczne lub sportowe, zapraszamy do składania od dziś w Dziekanacie WNS, ul. Bażyńskiego 4, pok. s 408 wniosków o następujące nagrody i stypendia:

- stypendium  Ministra NiSzW (do 25.VIII.2017) - wnioski do pobrania ze strony Ministerstwa. Należy wydrukować 2 wypełnione wnioski, bo jeden zostaje w Państwa dokumentacji na UG, a drugi wysyłamy do Ministerstwa, załączników wystarczy 1 komplet.

- Nagrody Rektora (do 25.VIII.2017) – za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne itd. ; Jednorazowa Nagroda Rektora mylona jest przez studentów ze Stypendium Rektora za wysoką średnią ocen uzyskaną za dany rok akademicki, więcej informacji o Stypendium rektora znajduje się w punkcie 4) na naszej stronie:http://wns.ug.edu.pl/studenci/sprawy_socjalne/podstawowe_informacje

Należy wydrukować 2 wypełnione wnioski, bo jeden zostaje w Państwa dokumentacji na UG, a drugi wysyłamy do Rektoratu. Załączników wystarczy jeden komplet.

Student może także składać wnioski o inne stypendia wymienione poniżej. O terminy składania wniosków o poniższe stypendia prosimy dowiadywać się we właściwych urzędach, a wnioski składać samodzielnie:

- Stypendium Marszałka Woj. Pomorskiego dla mieszkańców woj. Pomorskiego

- stypendium Prezydenta Miasta Gdańska - dla mieszkańców Gdańska
- stypendium Prezydenta Miasta Sopotu - dla mieszkańców Sopotu, student składa wypełniony wniosek w UM w Sopocie
- stypendium Prezydenta Miasta Gdyni - dla mieszkańców Gdyni, druk do pobrania w Urzędzie Miejskim w Gdyni, student składa wypełniony wniosek w UM w Gdyni.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Natalia Czajkowska
Treść wprowadzona przez: Natalia Czajkowska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 31 lipca 2017 roku, 11:31

Akademiki przyznane od X 2017r., wyniki posiedzenia komisji lipcowej

ZałącznikWielkość
Office spreadsheet icon akademiki_komisja_lipcowa_internet.xls29 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Natalia Czajkowska
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 31 lipca 2017 roku, 11:28

Terminy składania wniosków o akademik

Terminy składania wniosków o akademik na rok 2017/18:

1)Starsze roczniki - od 16 V do 9 VI, ogłoszenie listy osób, którym przyznane zostało miejsce w akademiku będzie pod koniec czerwca w internecie na naszej stronie.

- Jeśli dochód netto na osobę w rodzinie wynosi do 900 zł, składając wniosek o akademik można również złożyć wniosek o stypendium socjalne (wystarczy wtedy 1 komplet załączników do obu wniosków wspólnie).

- Jeśli nie otrzymacie Państwo miejsca z pierwszej puli, można wysłać nam odwołanie mailowo z prośbą o przełożenie wniosku na drugie posiedzenie komisji. Wówczas wniosek będzie ponownie rozpatrzony wraz z wnioskami pierwszaków we wrześniu.

2)Studenci, którzy idą na pierwszy rok studiów składają wnioski od momentu, w którym dowiedzieli się, że są na liście studentów, do 6 IX.

- W przypadku, gdy student nie otrzymał miejsca w akademiku z puli wydziałowej w żadnym z dwóch powyższych terminów, wówczas może składać wniosek do Odwoławczej Komisji Stypendialnej (na ul. Wita Stwosza 58, 80-952 Gdańsk) o miejsce z puli ogólnouczelnianej.

3) Wymagane dokumenty dla osób starających się o akademik:

1.Wniosek o miejsce w domu studenckim

Link do wniosku o akademik:  http://www.akademikigdansk.pl/studenci/wnioski

2.Załączniki  potrzebne do obliczenia aktualnego dochodu miesięcznego na osobę w rodzinie są takie same, jak do stypendium socjalnego. Opisane są dokładnie w punkcie 1 dotyczącym stypendium socjalnego na naszej stronie internetowej.

Są to: Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2016r. studenta, rodziców, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa lub/i ewentualnych małżonków (wystawione dla uczelni), zaświadczenia ze szkół o nauce rodzeństwa, zaświadczenia o wysokości alimentów, zaświadczenie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pracujących, zaświadczenie o ilości posiadanych gruntów rolnych, ewentualne zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu się rodziców itd…

 

4)Miejsce składania wniosków o akademik:Ul..Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk, pokój s-408. Wnioski można wysyłać listownie! O ewentualnych brakach powiadomimy Państwa mailowo. Kontakt telefoniczny w razie pytań: Małgorzata Opora 58 523 44 29,  Joanna Walczyk 58 523 44 28. 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 16 maja 2017 roku, 10:05

Termin składania wniosków o stypendium

Terminy składania wniosków o stypendium socjalne i specjalne:

Zapraszamy studentów starszych roczników do składania wniosków o stypendium socjalne i specjalne już od 16 V, prosimy , aby początek października zostawiony był już tylko dla pierwszaków.

Przypominamy, że do wniosku należy załączyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie za 2016r., pozostałe dokumenty wymienione są na naszej stronie w zakładce:  Studenci, sprawy socjalne, podstawowe informacje.

Wnioski o stypendium rektora za wysoką średnią ocen składacie Państwo od czasu zdania sesji letniej do początku października, im wcześniej, tym lepiej, bo bez kolejek!

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 16 maja 2017 roku, 10:04

14 kwietnia 2017 r. Dziekanat będzie nieczynny

W dniu 14 kwietnia pok. S-408, Sprawy socjalne studentów będzie zamknięty.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 10 kwietnia 2017 roku, 12:11

Prosimy o odbiór decyzji stypendialnych na sem. letni

DECYZJE STYPENDIALNE NA SEM. LETNI DO ODBIORU

Prosimy, aby osoby, które pobierają stypendium socjalne, specjalne,  rektora  lub jednorazową zapomogę w obecnym semestrze, pilnie odebrały decyzję stypendialną (do 22 IV).

Miejsce odbioru decyzji: Dziekanat WNS , pok. s-408, sprawy socjalne.

Dziekanat otwarty w dniach:

wt., śr.,  pt. w godz. 10-14 oraz w niektóre soboty:  najbliższy dyżur-  22 kwietnia  w g. 8.00-11.30.

Odebrana decyzja świadczy o przedłużeniu Państwu wypłaty stypendium na semestr letni.

Prosimy również odbierać decyzje dla koleżanek i kolegów z roku, którzy nie mogą odebrać ich osobiście.  Przy odbiorze decyzji za kogoś potrzebne jest pisemne upoważnienie. Można zrobić listę osób i zebrać ich podpisy upoważniające do odbioru decyzji przez jedną osobę z roku.

Bardzo prosimy poświęcić chwilę czasu na odbiór decyzji, gdyż skoro czas taki znajdują Państwo, by złożyć wniosek, to powinien się też znaleźć czas na odbiór decyzji. Wysyłka prawie tysiąca decyzji jest dla nas dużym obciążeniem  czasowym i finansowym.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 10 kwietnia 2017 roku, 10:00

Nie składamy nowych wniosków o stypendia na semestr letni, wypłaty stypendiów przedłużone są do wakacji.

Wypłaty stypendiów socjalnych, specjalnych i rektora przedłuża się na semestr letni roku akademickiego 2016/2017 na podstawie dokumentów w oparciu, o które zostały one przyznane na semestr zimowy.
Przedłużenie wypłat świadczeń, o których mowa powyżej może nastąpić po uzyskaniu przez studenta wpisu na semestr letni ze skutkiem od początku semestru.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 21 lutego 2017 roku, 11:16

Brak awansu to brak stypendium

W związku z  rozporządzeniem rektora dotyczącym tego, że stypendium przedłuża się osobom, które zostały wpisane na semestr letni, dział spraw socjalnych z Dziekanatu WNS musi ręcznie sprawdzać listę 984 studentów otrzymujących stypendia, czy są oni promowani na kolejny semestr. 

Zwykle wypłaty generowane są automatycznie, ale  marcowe przygotowane są ręcznie. Wiąże się to z możliwością powstania nieprawidłowości.

Prosimy o dopilnowanie, aby wykładowcy wpisywali Państwu oceny na bieżąco do indeksu elektronicznego.  Prosimy też sprawdzać, czy są Państwo awansowani na sem. letni, jeśli są wszystkie wpisy.

Może nastąpić wstrzymanie wypłat stypendiów na marzec w związku z tym, że:

  1. Studenci zaliczają sesję jeszcze po terminie poprawkowym, czyli po 26 lutego

  2. Oceny nie zawsze są wpisywane na bieżąco do elektronicznego dziennika

  3. Osoby pracujące w Dziekanacie muszą ręcznie sprawdzać 28 lutego, czy dany student ma na dzień 28 lutego wszystkie oceny i jest promowany na sem. letni przez Panią z Dziekanatu prowadzącą dany kierunek i mogą nastąpić tu pomyłki

Jeśli stypendium na marzec  dla Państwa nie zostało wygenerowane, a są Państwo awansowani na semestr letni, prosimy powiadomić sprawy socjalne, tel. 58 523 44 29 lub 58 523 44 28.

Wypłata zostanie wyrównana Państwu w połowie kwietnia, wraz z wypłatą kwietniową.

Za ewentualne opóźnienia w wypłacie przepraszamy.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 21 lutego 2017 roku, 11:15

Odbiór decyzji stypendialnych - semestr zimowy 2016/17

Studenci którzy składali wnioski o stypendia socjalne, specjalne, rektora oraz zapomogi zobowiązani są do odbioru decyzji stypendialnych za semestr zimowy – pozytywnych i odmownych w terminie do 15.01.2017 r .

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 3 stycznia 2017 roku, 11:38

Strony