Komunikat Koordynatora Systemów Bezpieczeństwa UG | Wydział Nauk Społecznych

Komunikat Koordynatora Systemów Bezpieczeństwa UG

Stypendyści, studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy są cudzoziemcami w przypadku zetknięcia się z objawami agresji lub dyskryminacji mogą zgłaszać się do Koordynatora Systemów Bezpieczeństwa Uniwersytetu Gdańskiego:

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 2 stycznia 2017 roku, 8:54