Archiwum konferencji | Wydział Nauk Społecznych

Plan Konferencji i sympozjów naukowych organizowanych na Wydziale Nauk Społecznych w 2015 r.

 

 

INSTYTUT FILOZOFII SOCJOLOGII I DZIENNIKARSTWA

 

 

Lp.

 

Nazwa (temat) konferencji

Zasięg konferencji (ogólnopolska, międzynarodowa)

 

Termin, miejsce

 

Jednostka organizująca

1.

Seminarium w ramach projektu „Praktyki czasu wolnego i percepcja natury. Polscy turyści i migranci w Islandii”

międzynarodowa

 

22.04.2015

 

IFSiD UG

 

2.

Richard Rorty and Philosophy of Mind

międzynarodowa

 

5-6.06.2015

 

Keel University, University
of Barcelona, IFSiD UG

3.

Facebook – lustro mediów

międzynarodowa

12.06.2015

WNS UG

IFSiD (zespół kierunku dziennikarstwa i komunikacji społecznej we współpracy
z Uniwersytetem Jagiellońskim

4.

Kultura: od-nowa

 

 

międzynarodowa

 

17-18.09. 2015 WNS UG  
Instytut Kultury Miejskiej

Zakład Antropologii Społecznej IFSiD UG, Pracownia Edukacji Medialnej IP UG, Instytut Kultury Miejskiej, Fundacja Ośrodek Badań
i Analiz Społecznych

5.

Współczesne spory o podmiot: tożsamość narracyjna

ogólnopolska

17-18.09.2015

Zakład Historii Filozofii Nowożytnej, Instytut Filozofii, Socjologii
i Dziennikarstwa WNS

6.

Past Perspectives of Conflict Studies

 

 

międzynarodowa

 

 

24-26.09.2015

 

Uniwersytet Gdański, Wydziały Nauk Społecznych, Wydział Historyczny, Wyższa Szkoła ATENEUM

7.

Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2015

międzynarodowa

 

08-09.10.2015

WNS UG

IFSiD; Dziennikarstwo
i Komunikacja Społeczna

8.

Virtues and Moral Cognition

międzynarodowa

21-22.10. 2015

IFSiD UG

9.

Filozofia muzyki

ogólnopolska

3-4.12.2015

IFSiD, Pracownia Filozofii Muzyki
(o ile zostanie pozytywnie rozpatrzony wniosek o jej powołanie)

 

INSTYTUT PEDAGOGIKI

 

 

Lp.

 

Nazwa (temat) konferencji

Zasięg konferencji (ogólnopolska, międzynarodowa)

 

Termin, miejsce

 

Jednostka organizująca

1.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Technologie i edukacja

ogólnopolska

17-18.02.2015

Zakład Filozofii Wychowania
i Studiów Kulturowych

2.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zasoby rodziny-wychowanie, poradnictwo, pomoc społeczna

ogólnopolska

17.04.2015

Zakład Teorii Wychowania
i Zakład Pedagogiki Społecznej

3.

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dyskursy Pedagogiki Specjalnej

międzynarodowa

13-15.05.2015 Gdańsk/Sopot

Zakład Pedagogiki Specjalnej

4.

Ogólnopolskie seminarium pt.:Retoryki biedy

ogólnopolskie

28.05.2015

Zakład Pedagogiki Społecznej

5.

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Wokół sztuki - w 150 rocznicę urodzin Emila Jaques-Dalcroze'a

ogólnopolska

 

9-10.06.2015

 

 Zakład Badań nad Dzieckiem
i Szkołą

 

6.

Sympozjum Ciągłość i zmiana w procesach edukacyjnych Polsce od XVI do XX wieku

ogólnopolskie

19 .06.2015

Zakład Historii Nauki, Oświaty

i Wychowania

7.

Seminarium dla doktorantów: Picturebook Workshop for PhD students

międzynarodowe

16.09.2015

Zakład Filozofii Wychowania

i Studiów Kulturowych

8.

International Conference Picturebooks, Democracy and Social Change

międzynarodowa

17-19.09.2015

Zakład Filozofii Wychowania

i Studiów Kulturowych

9.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kultura: od-nowa

międzynarodowa

17-18 .09.2015

Gdańsk

Pracownia Edukacji Medialnej IP UG, Zakład Antropologii Społecznej IFSiD UG, Instytut Kultury Miejskiej, Fundacja Ośrodek Badań
i Analiz Społecznych

10.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Pomyśleć szkołę inaczej

ogólnopolska

24-25 .09.2015

 

Zakład Dydaktyki

11.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Grupowe oraz indywidualne aspekty socjalizacji, demoralizacji i resocjalizacji

 

ogólnopolska

18-19.11.2015

Zakład Patologii Społecznej
i Resocjalizacji

12.

VI Zjazd Pedagogów Społecznych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Naukowy rozwój pedagogiki społecznej

ogólnopolski

26-27.11.2015

Zakład Pedagogiki Społecznej

13.

Cykl 5 seminariów ogólnopolskich w trakcie roku akademickim 2015-16 Różnice, edukacja, inkluzja. Teorie i badania

ogólnopolskie

5 spotkań w roku akadem. 2015/16

Zakład Filozofii Wychowania
i Studiów Kulturowych

14.

Cykl 5 seminariów ogólnopolskich: KulturLab (II edycja) - nowe media i edukacja

ogólnopolskie

październik – grudzień 2015

Pracownia Edukacji Medialnej IP UG

 

INSTYTUT POLITOLOGII

 

 

Lp.

 

Nazwa (temat) konferencji

Zasięg konferencji (ogólnopolska, międzynarodowa)

 

Termin, miejsce

 

Jednostka organizująca

1.

Konferencja studencka “Unios, Euros, Democratos – czyli interes narodowy a kooperacja w ramach Unii Europejskiej”

lokalna

27.01.2015

WNS UG

Instytut Politologii UG – Studenci
III roku politologii

2.

Warsztaty “Gościnność czy poddaństwo? Stosunek współczesnej Europy do imigrantów arabskich”

lokalna

27.03.2015

WNS UG

Instytut Politologii UG – Studenci
III roku politologii

3.

Konferencja naukowa “Polityka-Technologia-Środowisko”

lokalna

9.03.2015

WNS UG

Instytut Politologii UG

4.

I Ogólnopolska Konferencja Instytutu Politologii i Międzywydziałowego Koła Naukowego „Politicus” – „O Systemach Politycznych i Partyjnych. Polska, Europa, Świat” – „Między teorią a praktyką funkcjonowania systemów politycznych          i partyjnych”

ogólnopolska

13.03.2015

WNS UG,

S 208

Instytut Politologii UG

KN „Politicus”

5.

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja dla bezpieczeństwa”

międzynarodowa

8-10.04.2015
„Dwór Prawdzica”
w Gdańsku, ul. Piastowska 198

Wydział Studiów Społecznych
w Gdańsku Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa,

Instytut Politologii UG

6.

III Gdańska Konferencja Bałtycka „Europa Bałtycka między stabilizacją a wyzwaniami geopolityki”

ogólnopolska

16.04.2015

WNS UG

Instytut Politologii UG

Instytut Bałtycki

7.

IV Ogólnopolski Zjazd Pracowników Katedr   i Zakładów Teorii Polityki „Teoria polityki wobec wyzwań współczesności”

ogólnopolska

21-22.04.2015

Gdańsk

Instytut Politologii UG

8.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mit, rytuał i symbol w polityce”

ogólnopolska

8.05.2015

WNS UG

Instytut Politologii UG – Zakład Polityki Publicznej i Społecznej

9.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Specyfika współczesnych konfliktów na świecie”

międzynarodowa

15.05.2015

WNS UG

S208

Koło Młodych PTNP Oddział Gdańsk, Instytut Politologii – Zakład Nauk o Bezpieczeństwie

10.

Konferencja naukowa „Polityka społeczna dla bezpiecznego rozwoju”

ogólnopolska

22.05.2015

WNS UG

Instytut Politologii UG, Instytut Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

11.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Patologie współczesnego świata” – „PRZEMOC”

ogólnopolska

27-28.05.2015
WNS UG/
PG i OKU
w Gdańsku

Instytut Politolgii UG,

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii,

Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku

12.

Konferencja naukowa „Contemporary Arab World in the International Relations”

międzynarodowa

24.06.2015

WNS UG

Instytut Politologii UG

13.

II Międzynarodowa Konferencja Uniwersytetu Gdańskiego o Bezpieczeństwie

międzynarodowa

15-16.10.2015

WNS UG

Instytut Politologii – Zakład Nauk
o Bezpieczeństwie

14.

V Konwencja Ogólnopolska Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

ogólnopolska

12-13.11.2015

WNS UG

 

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych O/Gdańsk

Instytut Politologii

 

INSTYTUT PSYCHOLOGII

 

 

Lp.

 

Nazwa (temat) konferencji

Zasięg konferencji (ogólnopolska, międzynarodowa)

 

Termin, miejsce

 

Jednostka organizująca

1.

X International Scientific Conference Woman in Culture: “Gender, Culture & Migration”

międzynarodowa

6-7.03.2015
WNS UG

Instytut Psychologii UG; Instytut Socjologii, Filozofii i Dziennikarstwa UG

2.

Prawo dzieci do kontaktów z rodzicami i prawo rodziców do kontaktów z dziećmi w praktyce sądowej

ogólnopolska

15.04.2015

WNS UG

Zakład Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej IP oraz Kuratorzy Sądowi

3.

Nauka i Biznes

lokalna

15.04.2015 
18.11.2015
WNS UG

Instytut Psychologii UG: Pracownia Psychologii Badań Biznesu

4.

„Podróże psychologiczne przez kultury świata”. III zjazd sekcji psychologii międzykulturowej Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

ogólnopolska

16-17.04.2015  WNS UG

Instytut Psychologii UG (gdańscy członkowie sekcji PSPS)

5.

Homo Sporticus: sport jako idealne połączenie umysłu i ciała

ogólnopolska z udziałem gości zagranicznych

21.04.2015

WNS UG

Koło Nauk Psychologicznych ANIMA

6.

Psycholog czy testolog? Funkcjonalna diagnoza psychologiczna – najnowsze trendy

ogólnopolska

24 .04.2015

WNS UG

Instytut Psychologii UG;

Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych

7.

Przyczyny DYSrodziny

ogólnopolska

7 .05.2015

WNS UG

Koło Naukowe Psychologii Sądowej i Penitencjarnej Uniwersytetu Gdańskiego

8.

V Sympozjum „Przereklamowana konsumpcja”

ogólnopolska

7-8 .05.2015

WNS UG

Zakład Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji Instytutu Psychologii UG

9.

IX Konferencja Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej

ogólnopolska z udziałem gości zagranicznych

8-9 .05.2015

WNS UG

Zakład Psychologii Ekonomicznej i Zakład Psychologii Organizacji Instytutu Psychologii UG

10.

X Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Z PSYCHOLOGIĄ PO ZDROWIE. Profilaktyka i promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość?”

ogólnopolska z udziałem gości zagranicznych

15-17.05.2015

WNS UG

Instytut Psychologii UG; Sekcja Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

11.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod hasłem Dysleksja jako zaburzenie neurorozwojowe. Przyczyny – skutki – pomoc

ogólnopolska z udziałem gości zagranicznych

18-19.09.2015

WNS UG

Instytut Psychologii UG; Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych

12.

Psychologia transportu

ogólnopolska

18-19.09.2015

WNS UG

Instytut Psychologii UG

13.

XXVI Sympozjum Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego pt. „Odwaga solidarności – wyzwania i szanse współczesnej psychiatrii”

międzynarodowa

24-27.09.2015

WNS UG

Polsko - Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego; Instytut Psychologii UG (jako współorganizator)

14.

II Konferencja z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

ogólnopolska

10.10. 2015

WNS UG

Uniwersytet Gdański

15.

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Teoria i praktyka psychologiczna”

ogólnopolska z udziałem gości zagranicznych

4-5.12.2015

WNS UG

Instytut Psychologii UG, Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Jarosław Jurkowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 17 stycznia 2017 roku, 10:15