Działalność naukowa | Wydział Nauk Społecznych

Działalność naukowa

WNS WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Uniwersytetu Gdańskiego

jest jednostką naukowo-badawczą, efektywnie działającą w obszarze nauk humanistycznych i społecznych oraz interdyscyplinarnym, prowadzącą badania w zakresie wielu dyscyplin naukowych:

  • pedagogiki
  • psychologii
  • nauk o polityce
  • nauk o bezpieczeństwie
  • nauk o mediach
  • nauk o komunikacji społecznej
  • socjologii
  • filozofii

Kadra naukowa WNS to wybitni i znani zarówno w Polsce, jak i na świecie naukowcy, publikujący i cytowani w licznych prestiżowych, polskich i zagranicznych pracach naukowych.

czasopisma i publikacje KADRA NAUKOWA -  STATYSTYKA 2017 r.

• profesorowie tytularni zwyczajni 21
• profesorowie nadzwyczajni UG 51
• adiunkci habilitowani 4
• adiunkci 150
• starsi wykładowcy 13
• asystenci ze stopniem doktora 1
• asystenci 20

 


konferencje

Organizujemy i współorganizujemy krajowe oraz międzynarodowe konferencje i sympozja naukowe.

 


cykliczne

Część organizowanych na Wydziale konferencji naukowych ma charakter cykliczny. 

 

projekty

Na Wydziale realizowane są liczne projekty w oparciu o granty zarówno krajowe, jak i międzynarodowe a także finansowane z środków Unii Europejskiej.

 

zaplecze

Prowadzimy szeroką współpracę naukową z uniwersytetami i instytutami naukowymi Europy i świata.

 

 

Wydział posiada zaplecze naukowo-badawcze, które pozwala na realizację projektów związanych z działalnością naukową.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z działalnością naukową Wydziału na naszych stronach instytutowych.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 27 stycznia 2017 roku, 8:59